Et stærkt og sammenhængende beredskab

Politi og retten:

Rigspolitichefen: Med indholdet i regeringens udspil kan vi fortsætte og intensivere udviklingen af et stærkt og sammenhængende beredskab

I umiddelbar forlængelse af terrorangrebene i Paris iværksatte regeringen et gennemsyn af de redskaber, som danske myndigheder råder over. Politiet, herunder PET, har sammen med Forsvarets Efterretningstjeneste og andre myndigheder haft mulighed for at bidrage til en vurdering af, hvilke redskaber og ressourcer der er behov for i forhold til udviklingen i terrortruslen mod Danmark.

Rigspolitichefen kvitterer for det resultat, som blev præsenteret i dag med regeringens 12 nye tiltag mod terror:

"Vi har siden terroranslagene i Frankrig og Belgien haft et øget beredskabsniveau, og derfor har vi været i stand til at handle hurtigt.

Indholdet i regeringens udspil understøtter vores muligheder for at værne mod terror i Danmark og sikrer grundlaget for en fortsat styrkelse af vores beredskab såvel i politikredsene som centralt.

Vi oplever et voldsomt pres på vores organisation. Derfor er den ressourcemæssige styrkelse, der er indeholdt i regeringens udspil, meget kærkommen. Det gælder både i forhold til at kunne understøtte vores almindelige beredskab, vores specialstyrker og i forhold til at understøtte den analysebaserede indsats i vores arbejde, som blandt andet varetages af analytikere med specialkompetencer inden for IT og databearbejdning", siger Jens Henrik Højbjerg.

Politiet er i øjeblikket i gang med efterforskningen af angrebene i København og afklaringen af hele forløbet. I forlængelse heraf vil der helt rutinemæssigt ske en opsamling på erfaringerne.

"Jeg er glad for regeringens udspil samt tilkendegivelsen om, at hvis erfaringsopsamlingen viser, at der er behov for yderligere tiltag, vil der blive taget initiativ dertil", afslutter rigspolitichefen.

 

Kilde: Rigspolitiet via Mynewsdesk

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk