Benhård fokus på at nedbringe behandlingstiden på kørekortsager

Politi og retten:

Flere medarbejdere, ændrede arbejdsgange og en ny oplysningskampagne hos Administrativt Center Vest, skal nedbringe borgernes ventetid på at få færdigbehandlet kørekortsager.

Politiets Administrativt Center Vest, der ligger i Holstebro, ansætter flere medarbejdere og ændrer samtidig på arbejdsgangene i afdelingen for kørekort. Det sker for hurtigst muligt at gøre noget ved ventetiden. Samtidig vil ACV med en ny oplysningskampagne fortælle borgerne, hvordan de også selv kan være med til at forkorte ventetiden på at få færdigbehandlet deres kørekortsager.

Kort fortalt blev de administrative opgavecentre - ACV og ACØ - etableret den 1. oktober 2014 med det formål at centralisere politiets opgaver vedr. våbentilladelser, bevillings- og lejlighedstilladelser, kørekort og automatisk trafikkontrol (ATK). Hovedformålet har også været at standardisere behandlingen af opgaverne, effektivisere sagsgangene og dermed højne kvaliteten i opgaveløsningen.

"Det koster altid ekstra kræfter at sætte noget nyt i gang og introducere nye medarbejdere for kompleks sagsbehandling og lovstof. Især har det kostet ekstra tid på områderne kørekort og våbentilladelser. Nu er standardiseringen på opgaveløsningen ved at være på plads og fokus skal være på at få nedbragt sagsbehandlingstiderne", forklarer Hanne Bæk Olsen, leder af Kørekort hos ACV.

ACV udvider medarbejderstaben
På Kørekortområdet, som pt. er mest belastet i forhold til ventetid, er sagerne komplekse. Sagerne kræver ofte, at både Sundhedsstyrelsen og politi inddrages, hvilket tager tid.

"Vi er meget opmærksomme på problemstillingen med, at sagerne på netop kørekortområdet er tidskrævende. Derfor udvider vi inden for kort tid medarbejderstaben med ca. 25 procent flere sagsbehandlere", udtaler Hanne Bæk Olsen.

Nye telefontider i hele ACV
Et andet led i arbejdet med at nedbringe sagsbehandlingstiden på sagsområderne er, at medarbejderne i hele ACV får mere tid til at behandle sagerne. ACV har indtil nu haft telefonåbningstider dagligt fra kl. 9.00 - 15.00 og fredag fra kl. 9.00 - kl. 13.00. Disse tider ændres, så telefonens åbningstid i hverdagene er fra kl. 10.00 – 15.00 og fredag fra kl. 10.00 – 13.00.

For kørekortområdet bliver der særlige telefontider i resten af 2015. Telefontiderne bliver mandag - tirsdag, samt torsdag - fredag kl. 10.00 – 13.00. Onsdag er telefonerne lukkede, så medarbejderne kan koncentrere sig om at behandle sagerne.

"Det giver mening, at vi forkorter telefontiderne i en periode, så medarbejderne kan koncentrere sig om at løse sagerne hurtigst muligt. Man kan sige, at vi hellere vil løse din sag, end fortælle dig om, hvor langt vi er i forløbet", udtaler Hanne Bæk Olsen.

Plakater og digital oplysningskampagne
Udover flere medarbejdere og fuldt fokus på sagsbehandlingstiden iværksætter ACV i løbet af de næste to uger en oplysningskampagne, der er direkte henvendt til borgere, som skal erhverve sit første kørekort eller evt. skal have kørekort til flere kategorier af køretøjer. Målet er at sikre, at borgerne får den nemmest mulige vej igennem sagsbehandlingssystemet. Kampagnen vil bestå af plakater, der kan hænges op hos kørelærerne og i kommunernes Borgerservice og der vil i næste uge være bannerreklamer på de sociale medier og på politi.dk.

Borgerne kan hjælpe sig selv ved at være opmærksom på, at der kan være ventetid ved egen læge for at få en lægeerklæring – og at den efterfølgende ansøgningsproces ved ACV kan betyde, at der skal indhentes yderligere oplysninger fra bla. speciallæger, som også kan have ventetid.

"Det kommer bag på en del borgere, at de skal indhente en lægeerklæring hos egen læge, og at det godt kan tage tid. Ikke mindst hvis borgeren har diagnoser, eller bruger bestemte typer medicin, som kræver Sundhedsstyrelsens godkendelse, før borgeren kan få godkendt sin ansøgning om kørekort", udtaler leder af Kørekort hos ACV, Hanne Bæk Olsen.

Diagnoser kræver mere tid hos både læge og i ACV
Det drejer sig eksempelvis om diagnoser som diabetes, ADHD, hjerteflimmer og mange andre behandlingskrævende sygdomme, der alle har betydning for sagsbehandlingstiden. Borgere med disse diagnoser opfordres til at starte med at gå til egen læge, og herefter indsende ansøgningen via Borgerservice, før man begynder på sin køreundervisning.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk