Spar Nord-resultat på 204 millioner kroner i første kvartal

Penge og økonomi:

Spar Nord har netop offentliggjort regnskab for første kvartal 2016, der viser et resultat før skat på 204 millioner kroner. Regnskabet bærer præg af vækst i bankens forretningsomfang, men også af hård konkurrence på den traditionelle ind- og udlånsforretning.

Spar Nord tjener i årets første tre måneder 204 millioner kroner før skat. Resultatet betegnes af bankens ledelse som tilfredsstillende, og forventningerne til årets samlede basisindtjening før nedskrivninger fastholdes i niveauet 1,1 milliarder kroner.

Administrerende direktør i Spar Nord Lasse Nyby hæfter sig blandt andet ved, at den positive udvikling på områder som forretningsomfang, nedskrivninger og omkostninger skinner igennem i regnskabet:

- De seneste år er det lykkedes os at tiltrække omkring 10.000 nye kunder netto hvert år, og den vækst i markedsandel nyder vi godt af i form af voksende forretningsomfang og underliggende indtjening. Derudover kan vi i første kvartal af 2016 glæde os over, at vores nedskrivninger næsten er halveret, og at omkostningerne dykker en anelse, siger Lasse Nyby.

Nedskrivningerne lander i første kvartal 2016 på 55 millioner kroner mod 98 millioner kroner i samme periode året før, mens bank- og leasingudlånet vokser 1,1 milliarder kroner i kvartalet. Spar Nords samlede forretningsomfang har dermed rundet 210 milliarder kroner.

- Vi må dog samtidig konstatere, at det fortsat ekstremt lave renteniveau og den hårde konkurrence på markedet medfører et pres på indtjeningen på vores traditionelle ind- og udlånsforretninger. Det betyder, at vi til trods for et voksende udlån oplever faldende nettorenteindtægter i første kvartal, uddyber Lasse Nyby.

Nettorenteindtægterne faldt i første kvartal 2016 med 5 procent sammenlignet med forrige kvartal og lander dermed på 396 millioner kroner.

Om Spar Nord

Med næsten 400.000 kunder, cirka 1.550 medarbejdere og 70 lokale banker (filialer) over hele landet er Spar Nord blandt de største banker i Danmark. Banken har gennem finanskrisen hvert år leveret trecifrede millionoverskud og leverede i 2015 et overskud før skat på 1.074 millioner kroner.

Spar Nord ejes af cirka 117.000 aktionærer.

 

Snarligt skift til ny datacentral

Forberedelserne til Spar Nords overgang fra bankens nuværende it-platform hos Skandinavisk Data Center (SDC) til Bankernes EDB Central (BEC) forløber planmæssigt. Der er tale om det suverænt største projekt i Spar Nords historie og et af de største it-projekter i den danske finanssektor i nyere tid, og projektet kulminerer allerede i maj, hvor selve overgangen til BEC gennemføres.

- Vi forventer, at overgangen vil have positive effekter på såvel vores fremtidige regnskaber som på vores fremtidige udviklingsstyrke, forklarer Lasse Nyby om baggrunden for beslutningen om at skifte.

Han tilføjer, at de årlige besparelser affødt af konverteringen forventes at lande på omkring 35 millioner kroner i 2016 og omkring 55 millioner kroner årligt i årene derefter.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk