Portoen stiger fra årsskiftet

Penge og økonomi:

Post Danmark hæver brevpriser fra årsskiftet

Den dramatiske forandring i danskernes måde at kommunikere på ses tydeligt på brevmængderne. Antallet af de dag-til-dag omdelte A-breve er 82 pct. mindre end på sit højeste i 1999.

A-breve er i vid udstrækning blevet til en ydelse for enkelte hasteforsendelser, mens B-brevet gradvist er blevet den mest efterspurgte posttjeneste. Det får nu Post Danmark til at ændre prisen på det frimærkefrankerede A-brev, der fra årsskiftet stiger fra 10 til 19 kr. Brevmængden falder samlet set, men faldet i B- og erhvervsbreve, der er lidt længere tid undervejs, er ikke nær så stort som faldet i de hurtige Abreve. Derfor er prisstigningerne for de langsommere breve markant mindre.

- Vi er klar over, at prisstigningen er meget markant, men den afspejler omkostningen ved et brev, der skal hurtigt frem. En almindelig dansk familie modtager i dag 2-3 Abrev om måneden og sender i gennemsnit færre end 4 A-breve om året. Så selvom prisstigningen isoleret set er stor, så er den gennemsnitlige merudgift ca. 3 kr. om måneden for en husstand, siger Henning Christensen, chef for PostNord Danmark, som Post Danmark er en del af.

Post Danmark har gennem effektiviseringer og omstillinger reduceret virksomhedens omkostninger med mere end 1,5 mia. kr. de seneste år. Det har dog ikke været nok til at følge med de ekstreme fald i brevmængderne, der giver faldende indtægter. Derfor er det også nødvendigt at se på indtægtssiden.

- Brevet spiller fortsat en betydelig rolle i den måde, vi kommunikerer med hinanden på. Både danskerne og virksomhederne har valgt de langsommere breve til frem for dag-til-dag brevene, og når noget skal kommunikeres hurtigt, benyttes elektroniske alternativer.  Det betyder, at A-breve i dag næsten har karakter af kurerforsendelser. Derfor skal vi omstille vores forretningsmodel, så den passer til, at de langsommere breve er de mest benyttede, mens de hurtige breve er sjældne kurerforsendelser, der koster lidt mere, siger Henning Christensen.

I dag er der ofte tale om, at det kun er et enkelt A-brev, der afleveres, når postbudet har post med til en privat brevkasse. Det betyder, at der kun er et brev til at dække den samme omkostning, som der tidligere var flere breve til at betale. 

- Selvom danskernes kommunikationsadfærd er under stor forandring, så spiller vi stadig en afgørende rolle som en del af den danske infrastruktur, hvor vi sikrer lige muligheder for at sende og modtage breve, pakker og andre typer forsendelser. Men vi skal levere det, som danskerne reelt efterspørger af os i dag, og ikke hvad de efterspurgte engang. Breve som hastekommunikation fylder ikke meget i verdens mest digitaliserede samfund, men det gør pakker, logistik og de breve, der er lidt længere tid undervejs. Og det er her, vi fremadrettet vil have vores fokus, siger Henning Christensen.

Ændringerne træder i kraft 1. januar 2016, og de nye priser kan ses på www.postdanmark.dk/priser.

Fakta: Brevfald A-breve

  • Antallet af sendte A-breve til indland udgør i dag 18 pct. af mængden, fra da der blev sendt flest i 1999. Det svarer altså til, at mere end 4 ud af 5 A-breve er forsvundet de seneste 15 år.
  • En almindelig dansk husstand modtager i gennemsnit 2-3 A-breve på en måned.
  • Hver husstand i Danmark sender i gennemsnit færre end 4 A-breve om året. Med en pris på 19 kr. for et A-brev, så er merudgiften ca. 3 kr. om måneden i gennemsnit pr. husstand.
  • Den samlede brevmængde er faldet med ca. 70 pct., siden mængden var på sit højeste i 1999.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk