Kommer den nye lejelov mig ved?

Lise Korsgaard
Foto: Gert Laursen
Lise Korsgaard
Penge og økonomi:

Lejeretten er, hvad enten der er tale om bolig- eller erhvervslejemål, præget af mange specielle og ufravigelige regler. Manglende kendskab til reglerne kan betyde store tab for såvel lejere som udlejere af ejendomme.

Den nye lejelov, der trådte i kraft 1. juli, ændrer grundlæggende for reglerne om udlejning af boliger. Derfor er SET/ Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenters mini-kursus ’Advokatens Fyraftensmøde’ yderst relevant for såvel udlejere af bolig- og/eller erhvervslejemål som lejere i erhvervslejemål.

På mødet tirsdag den 15. september stiller advokat Hans Peter Grønborg, Funch & Nielsen Skive, skarpt på lejelovgivningens særlige regler - herunder den nye lejelov samt almindelige regler for leje af bolig- og erhvervslejemål.

Jeg gennemgår udvalgte problemstillinger, så deltagerne bliver i stand til at håndtere mange af de mest almindelige problemstillinger, som findes indenfor lejeretten, oplyser Hans Peter Grønborg.

Folketinget indgik i foråret 2014 en aftale om en gennemgribende modernisering af den nuværende lejelov. Ændringen, som trådte i kraft den 1. juli 2015, har vidtgående konsekvenser for både udlejer og lejer – både retsligt, økonomisk og administrativt.

Hans Peter Grønborg fortæller: -En af de afgørende ændringer er nye regler om lejernes forpligtelser i forbindelse med fraflytning fra lejemålet, ligesom der er kommet nye regler for aftaler om lejens størrelse.

Han understreger vigtigheden af, at både lejer og udlejer kender de nye regler – især i forbindelse med lejeaftalens indgåelse og ophør. Manglende kendskab til reglerne kan have stor betydning for begge parter.

Deltagere på ’Advokatens Fyraftensmøde’ vil få et grundigt indblik i lejelovgivningens regler - herunder reglerne for lejeaftalens indgåelse, lejens fastsættelse og regulering, vedligeholdelse i lejeperioden, forhold ved lejeperiodens ophør m.m.

Så svaret er ja, den nye lejelov kommer i den grad dig ved, hvis du er udlejer af en bolig- eller erhvervsejendom eller lejer i en erhvervsejendom, pointerer SETs eventmanager Lise Korsgaard, der tilføjer: -Deltagerne vil kunne bruge eftermiddagens input direkte i deres egne lejeaftaler, så de to fyraftenstimer om den ny lov samt de almindelige regler for udlejning/leje af bolig- og erhvervslejemål vil være givet godt ud.

Det er gratis at deltage i ’Advokatens Fyraftensmøde’, men tilmelding er nødvendig på skiveet.nemtilmeld.dk, hvor også tid og sted fremgår

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk