Januar: Under 1 procent valgte F1-lån

Penge og økonomi:

Højere omkostninger og attraktive alternativer har i januar fået danske boligejere til helt at droppe det ellers udbredte F1-lån. I januar fordelte under 1 procent af nyudlånet i Totalkredit sig på F1-lån, mens de fastforrentede lån tegnede sig for over 80 procent.

Danske boligejere er efter alt at dømme færdige med F1-lån.

Totalkredit, der er Danmarks største realkreditinstitut på det private marked, oplyser, at F1-lån tegnede sig for under 1 procent af de flere tusinde realkreditlån, der blev oprettet i regi af Totalkredit i januar. Danske boligejere med hang til variabel rente valgte i stedet F-kort- eller F5-lån, hvor renten tilpasses henholdsvis hvert halve og hvert femte år. Det helt store trækplaster i januar var dog de traditionelle fastforrentede lån, som tegnede sig for mere end 80 procent af nyudlånet.

- Vi har igennem længere tid set en bevægelse væk fra F1-lån, og den ser ud til at accelerere i takt med, at omkostningerne på F1-lån stiger samtidig med, at der bliver mere og mere attraktive alternativer, siger chefanalytiker i Spar Nord Martin Lundholm.

Omkostninger fordoblet

Som et led i realkreditinstitutternes bestræbelser på at bevæge danske boligejere væk fra F1-lån er omkostningerne på F1-lån de seneste år steget til omkring det dobbelte i kraft af højere bidrag og kursskæring – fortrinsvis på F1-lån med afdragsfrihed.

- Omkostningerne på F1-lån er steget i en periode, hvor renterne samtidig er faldet, og derfor oplever du først og fremmest forskellen, når du sammenligner F1-lånet med de alternativer, der er blevet tilgængelige i samme periode, forklarer Martin Lundholm.

- Og hvis du i dag sammenligner et F1-lån med et F-kort- eller F5-lån - eller for så vidt et traditionelt fastforrentet lån – så bliver det tydeligt, at du ikke får nogen værdi for de ekstra omkostninger, du betaler på et F1-lån. For uanset, om du prioriterer en lav ydelse eller rentesikkerhed, så er F1-lånet blevet et dårligt valg i forhold til alternativerne, fortsætter han.

F1 skrumper 40 milliarder

Ifølge Realkreditrådets udlånsstatistik havde danske boligejere ved udgangen af fjerde kvartal 2014 i alt realkreditlån for 1.447,2 milliarder kroner. Heraf er 482,9 milliarder kroner eller godt 33 procent fastforrentede lån, mens 964,3 milliarder kroner eller knap 67 procent er variabelt forrentede.

De variabelt forrentede lån tegner sig dermed stadig for størstedelen af danske boligejeres realkreditgæld, men særligt andelen af de korte variabelt forrentede lån er faldende. Ved indgangen til 2014 tegnede variabelt forrentede lån med en rentebindingsperiode på op til 1 år sig for 573 milliarder kroner, men det tal er i løbet af 2014 faldet til 534,7 milliarder kroner – et fald på godt 38 milliarder kroner.

- Vi har igennem mange år opbygget en meget stor andel af særligt de korte variabelt forrentede lån, så det vil tage tid at nedbringe. Men bevægelsen er klar, og det er svært at forestille sig andet, end at andelen af variabelt forrentede lån vil fortsætte med at skrumpe, lyder det afsluttende fra Martin Lundholm.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk