Gaver gives ikke kun ved juletid

Penge og økonomi:

Uanset anledningen står det i princippet alle frit for, hvor stor gaven skal være. Men hvis dine kære ikke skal beskattes af din gavmildhed, er det værd at kende beløbsgrænserne for skattefri gaver.

At give sine børn, børnebørn og oldebørn større pengegaver er en måde at give dem forskud på deres arv på, mens du stadig er i live, og uden at de skal betale afgift af disse gaver. Hvert år fastsættes beløbsgrænsen for, hvor meget du må give dine nærmeste, uden at disse skal betale afgift af gaverne.

Hvor store må gaverne være?

Vil du gerne give dine børn, børnebørn og oldebørn en ekstra stor gave i julen, må de hver især modtage 59.800 kr. pr. år (2014 og 2015 takster) uden at skulle betale afgift af gaven.

Forældre og bedsteforældre må af deres børn og børnebørn ligeledes modtage 59.800 kr. pr. år.

Svigerbørn må modtage 20.900 kr. pr. år.

Gaver mellem ægtefæller

Ægtefæller må afgifts- og skattefrit give hinanden lige så meget, de lyster, dog skal de være opmærksomme på, at gaver mellem ægtefæller kræver oprettelse af en ægtepagt for at være gyldige.

Er man samlevende - dvs. ugifte, men har boet sammen i minimum 2 år, må man give hinanden 59.800 kr. pr. år.

Overstiger gaverne beløbsgrænserne, skal der betales 15% i afgift af den del, der ligger ud over beløbsgrænsen, og i nogle tilfælde 36,25%.

Gaven kan suppleres med et lån

Ønsker man at give gaver, der overstiger beløbsgrænserne for afgiftsfrie gaver, kan man stadig komme uden om at skulle betale afgift, hvis man udover gaven yder et lån.

Ønsker du f.eks. at give dit barn et sommerhus til en værdi af 1 mio. kr., kan du gøre det ved at give 59.800 kr. som gave og de resterende 940.200 kr. som et lån. Gælden kan så nedbringes delvist året efter med en ny afgiftsfri gave på 59.800 kr. Herefter vil gælden udgøre 880.400 kr.

Det er blot vigtigt, at du ikke på forhånd lover at give pengegaver hvert år. Gaver afgiftsberigtiges nemlig på tidspunktet for givers løfte om at give gaven. Det skal altså være et udslag af en ”pludselig gavmildhed”, hvis man året efter vil give en gave og nedskrive gælden.

Alle andre end de ovenfor nævnte skal betale indkomstskat af gaver (udover lejlighedsgaver).

     Advokat Dorte Bytoft

Ret&Råd Advokater

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk