Analyse: Træg fremgang i detailsektoren

Penge og økonomi:

En ny analyse af 4.300 aktuelle regnskaber fra detailsektoren dokumenterer en træg fremgang for de hårdt prøvede detailvirksomheder. Knap 64 procent af de undersøgte virksomheder har nu sorte tal på bundlinjen, og det er den højeste andel i den femårige periode, som analysen afdækker.

En ny analyse af de første 4.284 regnskaber fra de danske detailvirksomheder viser en beskeden forbedring af virksomhedernes økonomiske levedygtighed.

Bag analysen står Spar Nord, som på baggrund af data fra erhvervsdatabasen Proff.dk har analyseret udviklingen i de 4.284 regnskaber, som landets detailvirksomheder indtil videre har afleveret til Erhvervsstyrelsen i år, og som alle rummer mindst 5 års historik fra virksomhedens drift.

- Vi har endnu kun haft mulighed for at analysere på knap en tredjedel af de kvalificerede regnskaber fra detailsektoren, men de giver alligevel en god indikation på, hvordan virksomhederne har klaret sig igennem det seneste regnskabsår. Og på den baggrund kan vi konstatere, at størstedelen af virksomhederne oplever økonomisk fremgang, men den er relativ svær at få øje på, siger administrerende direktør Allan Jakobsen fra Eniro Danmark, der står bag Proff.dk.

Lidt under 64 procent af de analyserede virksomheder leverer sorte tal på bundlinjen i det seneste regnskabsår. Det er kun knap et procentpoint bedre end i forrige regnskabsår, men det er ikke desto mindre den højeste andel i perioden fra og med 2010 til og med 2014, som analysen omfatter.

Andelen af de 4.284 virksomheder, der formår at øge indtjeningen, ligger også på det højeste niveau siden 2010, idet knap 54 procent tjente flere penge i 2014 end i 2013, mens kun 49 procent tjente flere penge i 2013 end i 2012.

Rekordhøj tillid – beskedent salg

Cheføkonom i Spar Nord Jens Nyholm henviser til, at forbrugertilliden i Danmark steg pænt i 2014 og nærmede sig niveauer fra før finanskrisen. Den udvikling er fortsat ind i 2015 hvor forbrugertilliden i flere måneder har ligget på de højeste niveauer nogensinde registreret, men tilliden mangler endnu at materialisere sig bredt ind i detailsektoren.

- Efter seks år med faldende detailsalg blev 2014 et tiltrængt vendepunkt, hvor detailsalget igen udvikler sig positivt, siger Jens Nyholm og fortsætter:

- Men set i forhold til de seneste måneders rekordhøje forbrugertillid og det forbrugspotentiale, som den gennemsnitlige dansker har opsparet i kriseårene, så er det endnu en meget beskeden vækst, vi ser i detailsektoren.

Jens Nyholm nævner bilsalget som et eksempel på et område, hvor den høje forbrugertillid tilsyneladende bliver omsat til forbrug og han forventer, at detailvirksomhederne som minimum vil klare sig lige så godt igennem 2015, som de klarede sig igennem 2014.

- Til trods for den aktuelle panik omkring Grækenland er der stadig god grund til at tro, at opsvinget fortsætter, og at detailsalget i lidt højere grad vil nærme sig det niveau, som forbrugertilliden egentlig tilsiger. Og sker det vil det naturligvis smitte positivt af på den næste omgang regnskab fra detailvirksomhederne, uddyber Jens Nyholm.

Udlandshandel udfordrer butikkerne

I brancheorganisationen Dansk Detail genkender direktør Jens Birkeholm det billede, som regnskabstallene tegner:

- 2014-regnskabstallene illustrerer ganske godt, at detailhandlen er udfordret, men på vej på rette spor, siger Jens Birkeholm.

Jens Birkeholm peger blandt andet på, at forbrugerne i stigende grad ligger en del af deres detailhandelskøb i udlandet, fx i udenlandske netbutikker, og at dette påvirker detailhandlen betydeligt.

- Med en lidt bedre økonomisk baggrund kan der skabes mulighed for en stilfærdig vækst i detailsalget. Men det kræver fuldstændig lovgivningsmæssig ro om fx planlovens detailhandelsbestemmelser, så butiksindehavere trygt kan investere i nye arbejdspladser på et kendt grundlag, anfører Jens Birkeholm afsluttende.

Om Regnskabsanalysen 2015

På baggrund af data fra Proff.dk analyserer Spar Nord årligt de regnskaber, som danske virksomheder indrapporterer til Erhvervsstyrelsen. Analysen fokuserer på virksomhedernes udvikling i resultat før skat og egenkapital, sådan som virksomhederne selv rapporterer tallene i regnskaberne.

Analysen dækker samtlige hovedselskaber med rapporteringspligt til Erhvervsstyrelsen, som har rapporteret i perioden juli 2014 til juni 2015. Herfra fratrækkes virksomheder med færre end fem års regnskabshistorik samt virksomheder, der er under konkursbegæring.

Datagrundlaget for regnskabsanalysen omfatter samtlige sektorer i dansk erhvervsliv, men analysen har alene fokus på at beskrive og forklare udviklingen i et udvalgt antal sektorer, som eksempelvis byggeri, industri, transport og handel/detail.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk