Spar Nord med rekordresultat og ny udbyttepolitik

Foto: Spar Nord
Penge og økonomi:

Spar Nord afslutter første halvår med et resultat før skat på 740 millioner kroner – det bedste i bankens historie. Samtidig præsenterer Spar Nord en ny udbyttepolitik, der fremadrettet giver aktionærerne mindst 2/3 af bankens overskud i udbytte.

Spar Nords regnskab for første halvår 2015 viser et resultat før skat på 740 millioner kroner. Det er en fremgang på 45 procent sammenlignet med samme periode sidste år og svarer til en årlig egenkapitalforrentning før skat på 20,8 procent.

Første kvartals salg af aktieposten i Nørresundby Bank bidrager til halvårsresultatet med 217 millioner kroner, men selv når denne gevinst fraregnes, er der tale om det bedste halvårsresultat i Spar Nords 191 år lange historie.

- Både når vi ser på bundlinjen og på drivkræfterne bag rekordresultatet, har vi god grund til at være rigtig godt tilfredse med det her regnskab, siger administrerende direktør i Spar Nord Lasse Nyby.

- Når vi renser for de seneste ekstraordinære poster som eksempelvis salget af Nørresundby Bank- og Nets-aktierne, så ser vi en basisforretning, der holder en rigtig god kadence. Det skyldes blandt andet, at kundernes aktivitet på realkredit- og formueområdet mere end opvejer det indtjeningspres, som den beskedne udlånsefterspørgsel og øgede priskonkurrence medfører, tilføjer Lasse Nyby.

Han henviser til, at resultatfremgangen sammenlignet med første halvår 2014 lyder på 57 procent, når regnskabstallene renses for ekstraordinære poster.

2/3 udloddes

Samtidig med halvårsresultatet præsenterer Spar Nord også en ny udbyttepolitik, der fastsætter den fremtidige udlodning til mindst 2/3 af nettoresultatet. Den nye politik er ifølge Lasse Nyby en konsekvens af en fortsat beskeden, organisk udlånsvækst samt fraværet af interessante opkøbsmuligheder.

- Vi forventer ikke at få brug for yderligere kapital til at imødekomme hverken en massiv udlånsvækst eller nye opkøbsmuligheder. Derfor har vi vurderet, at det er i aktionærernes bedste interesse at få en betydelig del den værdi, vi skaber i vores løbende drift, retur i form af udbytte, uddyber Lasse Nyby.

Faldende nedskrivninger

Spar Nords nedskrivninger landede i første halvår på 166 millioner kroner svarende til en årlig nedskrivningsprocent på 0,71. Nedskrivningerne er faldet med 30 procent fra første til andet kvartal, og det skyldes ifølge Lasse Nyby en generel bedring i kundernes bonitet.

- Den positive udvikling i boniteten gælder alle sektorer med undtagelse af landbruget, hvor mange bedrifter fortsat har svært ved at opnå tilstrækkelig rentabilitet, forklarer Lasse Nyby.

På baggrund af udviklingen i første halvår forventer Spar Nord nedskrivninger realiseret i niveauet 300-350 millioner kroner for hele året, mens forventningen til årets basisindtjening før nedskrivninger fortsat er i niveauet 1.500 millioner kroner.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk