Familierne får mere udbetalt i børneydelse

Graf: Børneydelser. 4. kvt. Børneydelse for 3 mia. kr.
Kilde: Danmarks Statistik
Graf: Børneydelser. 4. kvt. Børneydelse for 3 mia. kr.
Penge og økonomi:

I fjerde kvartal 2014 blev der udbetalt 4,1 mia. kr. til 673.900 familier i børne- og ungeydelse og børnetilskud. Den gennemsnitlige udbetaling pr. familie var i 2014 på 6.142 kr. i kvartalet mod 6.051 kr. året før.

Over en tiårig periode er det gennemsnitlige udbetalte beløb til børnefamilierne steget med 15 pct. fra 2005 til 2014. Forbrugerprisindekset er i samme periode steget tilsvarende med 15 pct.

 

Børneydelsen udgjorde 3 mia. kr. af de samlede ydelser, svarende til 74 pct. Hver familie med børn fik i gennemsnit udbetalt 5.321 kr. via børneydelsen. Børneydelsen er opdelt i tre satser, som udbetales den første måned i kvartalet:

  • babyydelse til de 0-2-årige på 4.404 kr. pr. barn
  • småbørnsydelse til de 3-6-årige på 3.486 kr. pr. barn
  • •ydelse til de 7-14-årige, som udgør 2.745 kr. pr. barn.

Ungeydelse for en halv mia. kr.

Ungeydelse er den næststørste børneydelse. I fjerde kvartal 2014 blev der udbetalt 531 mio. kr. i ungeydelse til 192.000 familier. Det svarer til, at hver familie gennemsnitligt modtog 2.764 kr.
Indkomstafhængig

Fra 2014 er børne- og ungeydelsen gjort indkomstafhængig. Ydelserne aftrappes med 2 pct. af den del af indkomsten, der overstiger 712.600 kr. (topskattegrundlaget).

Har man eksempelvis et barn under tre år, vil den årlige ydelse i 2014 på 17.616 kr. være fuldt aftrappet, hvis topskattegrundlaget overstiger 1.593.400 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag.
Flerbørnstilskud

Der udbetales et flerbørnstilskud ved tvillinger og øvrige flerbørnsfødsler, ud over det første barn. Beløbet på 2.175 kr. udbetales indtil det syvende år.
Ekstra børnetilskud til enlige forsørgere

Ud over børne- og ungeydelsen kan familier med børn under 18 år få udbetalt børnetilskud, når en række betingelser er opfyldt. Eksempelvis kan enlige forsørgere få ordinært og ekstra børnetilskud.

I ordinært børnetilskud blev der i fjerde kvartal 2014 udbetalt 262 mio. kr. til 133.000 enlige forsørgere. Det er næsten 4.000 flere familier end året før. Af de enlige forsørgere fik 132.000 udbetalt 178 mio. kr. i ekstra børnetilskud. Kun enlige forsørgere kan søge det ordinære og det ekstra børnetilskud.
Færre får særligt børnetilskud

Det særlige børnetilskud kan gives til børn af studerende, der ikke er berettigede til SU, og børn af førtids- og folkepensionister samt forældreløse børn. Særligt børnetilskud blev givet til 19.600 familier, som fik udbetalt 95 mio. kr. Det er 170 flere familier end året før.

Særligt børnetilskud er over en tiårig periode faldet med 37 mio. kr. Det er en nedgang på 28 pct. Faldet skal bl.a. ses i sammenhæng med, at personer med tilkendt førtidspension efter 1. januar 2003 ikke kan modtage særligt børnetilskud.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk