Vindmøller og solcelleanlæg i Green Lab Skive – Det sker der herfra

NYHEDER:

Som bekendt er fordebatten om planlægning for vindmøller og solcelleanlæg ved GreenLab Skive afsluttet, og de modtagne bemærkninger blev sammen med svar fra forvaltningen Teknik, Miljø & Udvikling fremlagt politisk for Teknik- & Miljøudvalget den 11. juni 2019.

Samtidig opfordrede forvaltningen udvalget til at forsætte processen for udarbejdelse af planerne til realisering af vindmølle- og solcelleprojektet. Udvalget besluttede at følge denne opfordring og forsætte planprocessen.

Forvaltningen har under fordebatten, som forløb fra 15. februar til 27. marts 2019, modtaget 37 bemærkninger. Dertil modtag forvaltningen 15 bemærkninger i 2018 under fordebatten om planlægning for projektet med 7 vindmøller og et solcelleanlæg i samme område. Forvaltningen valgte at besvare og fremlægge alle de 52 bemærkninger politisk.

Bemærkningerne, besvarelserne og dagsordenspunktet kan ses på kommunens hjemmeside www.skive.dk, nederst på hjemmesiden under Politik – Referater  byråd og udvalg.

Udvalgets beslutning betyder at der udarbejdes et plangrundlag som forventes at blive fremlagt i sensommeren for byrådet. Her vil byrådet tage stilling til om plangrundlaget kan sendes i offentlig høring i 8 uger. Under den offentlige høring har alle; både borgere, erhverv, myndigheder, organisationer, foreninger m.fl. mulighed for at komme med deres bemærkninger, kommentarer og indsigelser til plangrundlaget.

Plangrundlaget vil bestå af en lokalplan, to kommuneplanrammer, en miljørapport og en miljøkonsekvensrapport. Da det er planlagt at kommuneplanen skal revideres sidst på sommeren i år, vil kommuneplanrammerne indgå i det kommende forslag til den nye kommuneplan.

Disse dokumenter vil blive frit tilgængelige på www.skive.dk/høring i den offentlige høring så alle har mulighed for at forholde sig til plangrundlaget for vindmølle- og solcelleprojektet ved GreenLab.

Den offentlige høring vil blive annonceret på Skive Kommunes hjemmeside, beboere og ejere af arealer nær projektet vil blive underrettet på e-boks, og de relevante myndigheder vil blive underrettet når høringen starter.

Under den offentlige høring vil der også blive afholdt et borgermøde med information om projektet.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk