Vi skal fortsat værne om de ældre og sårbare

NYHEDER:

En lille smule af Danmark vil langsomt åbne igen, meddelte statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i går aftes. Men, påpegede hun, det er fortsat vigtigt at værne om de ældre og sårbare borgere. Derfor er der stadig lukket for besøg på plejehjem, bosteder og lignende institutioner. Skive Kommune bakker op om udmeldingerne – og følger fortsat Sundhedsstyrelsens retningslinjer nøje.

De små børn kan komme i dagpleje, vuggestue og børnehave igen, ligesom de yngste skolebørn fra 0. til og med 5. klassetrin igen kan møde op i deres klasser og SFO’er den 15. april. Det var en del af budskabet fra statsminister Mette Frederiksen, da hun i går aftes holdt pressemøde. Her præsenterede hun regeringens plan for en forsigtig genåbning af landet.

- Tallene går den rigtige vej. Det er resultatet af vores ansvarlighed. Men et lille skred kan få en alvorlig betydning for hele vores fællesskab. Her kan de ældre og sårbare borgere især blive ramt. Så dem skal vi fortsat værne om. Vi skal fortsat stå sammen ved at holde afstand. For hvis det hele begynder at skride i påsken, og smitten tager fart, så kommer den forsigtige genåbning efter påske ikke til at ske, sagde hun.

Derfor er det stadig ikke muligt at besøge sine pårørende på et plejehjem, et bosted eller lignende institutioner. Heller ikke i påskeferien.

- Vi kan godt mærke, at det begynder at blive svært for mange at undvære den direkte kontakt med deres familiemedlemmer rundt omkring på plejehjemmene og bostederne. Vi kan også sagtens forstå, det er svært. Men netop for at værne om de ældre og sårbare borgere, skal vi fortsat have lukket for besøg. Og det er vel at mærke ikke vores beslutning. Det er de centrale myndigheder, der har meldt det ud – og det bakker vi naturligvis op om, siger Jan Lund-Andersen, der er direktør for Kultur- og Familieforvaltningen i Skive Kommune og talsmand for kommunens krisestab.

Informationsmateriale og korte film
Der er nogle, der har stillet spørgsmål til brugen af værnemidler på ældreområdet – i Skive Kommune såvel som på landsplan. ’Fra vores nationale hotline ved vi også, at der er nogle gennemgående udfordringer vedr. håndtering af CO-VID-19 for ledere og medarbejdere, som skaber usikkerhed i hverdagen,’ skrev Sundhedsstyrelsen sent i går aftes.

Den utryghed har de imødekommet ved at udarbejde en række skriftlige materialer og korte film målrettet medarbejdere og ledere på områder med tæt borgerkontakt, for eksempel på plejecentre, botilbud og i hjemmeplejen.

Budskaberne i materialet er ikke nye, men en understregning af de retningslinjer, der allerede er gældende. For eksempel er der nogle kort med spørgsmål og svar – også ét om brug af værnemidler. Her slår Sundhedsstyrelsen fast, at plejepersonalet eksempelvis ikke skal bruge maske, når de har med raske borgere at gøre, der ikke viser symptomer på coronasmitte. Her skal personalet, som det hele tiden har været udmeldt, ’bruge de værnemidler, som du plejer at bruge, når du udfører plejeopgaver.’

- Vi har hele vejen igennem været meget opmærksomme på at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer nøje. Det gør vi naturligvis fortsat. Vi ved også, at lederne på de forskellige institutioner gør rigtig meget for at tale med personalet om, hvordan de skal forholde sig til smitterisikoen. Derfor vil vi også bakke op om brugen af det informationsmateriale, der lige er sendt ud. Det er vores fælles udgangspunkt. For det er ved at holde os til retningslinjerne, vi bedst kan værne om vores ældre og sårbare borgere, siger Jan Lund-Andersen.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk