Undgå højresvingsulykker

NYHEDER:

Tirsdag den 24. september genoptager Skive Kommune i samarbejde med DTL Skive og politiassistent Jens Boesen kurset ” Trafiksikkerhed i skolegården ” på Højslev Skole efterfulgt af kurser på henholdsvis Skivehus Skole den 26. september og Breum Skole den 1. oktober.

Formålet med besøgende er at give eleverne en bedre forståelse for, hvordan de omgås store lastvogne i trafikken med særlig henblik på synlighed og opmærksomhed i mødet med en stor lastbil, og dermed undgå ulykker heriblandt højresvingsulykker.

Kurset henvender sig først og fremmest til elever i 5. klasse. Ni klasser skal over de 3 dage undervises i højresvingsulykker og trafiksikkerhed i mødet med lastbiler generelt

Ulykkerne kan ske, når en lastvogn svinger til højre og cyklisten kører ligeud.

Som udgangspunkt er det chaufførens ansvar at undgår højresvingsulykker, men opgaven med at orientere sig både efter cyklister gennem ruderne og spejlene, og på samme tid være opmærksom på den øvrige trafik er en stor mundfuld.

Mere end 80 % af de fatale ulykker sker omkring lastbilens front eller højre side af førerhuset. Når der sker en ulykke, bliver cyklisterne typiske kørt over af højre forhjul. Derfor er det som cyklist – men også fodgænger - vigtigt at være bevist om lastbilens kritiske zone – de blinde vinkler.

Trafiksikkerhedsundervisningen foregår først i klassen hvor højresvingssituationen illustreres og eleverne får nogle huskeregler til at undgå farlige situationer. Herefter oplever eleverne den kompleksitet, som en svingmanøvre med en lastbil indeholder ved en demonstration heraf i en lastbil placeret i skolegården eller på et areal i nærheden af skolen. Ved at komme op i førerhuset på lastbilen kan eleverne selv opleve, hvor svært det er at se klassekammeraterne i chaufførens spejle.

Skive Kommune har været så privilegeret at tre lokale vognmænd har stillet sig til rådighed for kampagnen - nemlig Thomas Poulsen APS, Henrik L Pedersen og H. H. Transport a/s, ligesom politiassistent Jens Boesen.

Skive Kommune forventer at gentage kurset igen til foråret, og målet er på sigt at få alle 5. klasses elever i en årgang gennem kurset ”Trafiksikkerhed i Skolegården.”

5 gode råd til at undgå højresvingsulykker

Det farligste sted, du kan være, er tæt på lastbilens forhjul, lige når den skal svinge.

  • Sæt farten ned, når du nærmer dig og passerer et kryds.
  • Hold øje med lastbiler, især ved siden af eller bag ved dig.
  • Kør først frem, når du har sikret dig, at lastbilen holder stille.
  • Hvis du ikke er sikker på, at lastbilen holder tilbage for dig, så stop og vent.
  • Koncentrér dig om trafikken – tal ikke i mobil og hør ikke musik, når du cykler.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk