Større renovering af Sallingsundbroen starter nu

NYHEDER:

De næste tre år skal Sallingsundbroen fra 1978 have ny belægning, ny fugtisolering, nye støjdæmpende fuger og nyt autoværn. Renoveringen sker for at forlænge broens levetid. Arbejdet, der vil finde sted i sommerhalvåret, går i gang fredag den 28. februar.

 

Vejdirektoratet begynder nu en større renovering af Sallingsundbroen. Ved Vejdirektoratets general- og særeftersyn er det tidligere konstateret, at broens fugtisolering, fuger, autoværn og vindskærm er i ringe stand.
 
Det omfattende arbejde udføres i perioden 2020-2022, og alle tre år arbejdes der i sommerhalvåret fra cirka marts til og med oktober.
 
”Vi skal i gang med en hovedistandsættelse af Sallingsundbroen. Broen skal have ny fugtisolering, ny belægning på kørebaner og cykelsti og fortove, og renoveringen omfatter også nye dilatationsfuger, nyt autoværn og vindskærm foruden betonreparationer. Vi starter i år og er færdige i 2022, men vi arbejder kun på broen i sommerhalvåret,” siger projektleder Jørn Andreas Kristensen fra Vejdirektoratet.  
 
Arbejdet starter fredag den 28. februar.  
 
Trafikafviklingen
Mens renoveringen er i gang, kan både biler, cyklister og gående fortsat passere broen. Arbejderne er planlagt, så trafikken kan afvikles med få begrænsninger, mens der arbejdes på broen.
 
”Renovering af broer er særligt udfordrende, for ofte er broerne den eneste transportmulighed mellem to lokaliteter, så det er vigtigt, at vi sørger for, at trafikken kan afvikles, mens vi arbejder. Det er også derfor, at vores arbejde på Sallingsundbroen foregår over tre år. I år arbejder vi i broens østlige side, næste år rykker vi over i den vestlige side, og i 2022 vil vi så arbejde i midten af broen, så det i hele perioden er muligt at passere broen, mens arbejdet pågår,” siger Jørn Andreas Kristensen.
 
Vejdirektoratet har i planlægningen af projektet tilstræbt, at trafikanterne generes mindst muligt. For den kørende trafik vil der således kun være begrænsninger i form af reduceret bredde af kørebaner og hastighedsnedsættelse til 50 km/t.
 
De smallere kørespor betyder dog, at brede landbrugskøretøjer ikke kan køre over broen, som de plejer. De vil kunne passere broen to gange i døgnet på fastlagte tidspunkter.
 
”Brede landbrugskøretøjer har brug for at komme over broen, så derfor vil landbrugskøretøjer to gange om dagen kunne passere broen, mens vi så lukker for den øvrige trafik. Der skal bookes tid til passagen, der vil finde sted tidligt om morgenen og om aftenen i begge retninger,” siger Jørn Andreas Kristensen.
 
I vinterhalvåret vil der kunne køres på broen uden restriktioner.  

Faktaboks
Sallingsundbroen er fra 1978 og forbinder øen Mors og halvøen Sallingsund.
 
Renoveringen strækker sig over tre år fra 2020-2022, og der arbejdes alle tre år fra cirka marts til og med oktober.
 
Trafikken afvikles i to kørespor i hele perioden, men hastigheden sættes ned fra 80 km/t til 50 km/t, og kørebanernes bredde reduceres.
 
Brede landbrugskøretøjer kan bestille passage over broen på https://booking.arkil.dk

 

 

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk