Skolens elever plantede de første træer i Hald Folkeskov

Foto: Skive Kommune
NYHEDER:

Det var børnene, der tog spaderne i hænderne, og plantede de første 50 frugttræer i den våde, lerede jord. Dermed tog de det første skridt til at etablere Hald Folkeskov.

Børnene satte hver en gul plantepind, de havde dekoreret med deres eget navn, sammen med det træ, som de var med til at plante. På den måde kan de senere vise deres forældre lige præcis dét træ, de har plantet.

Skoleelever fra Ørslev Kloster Skole og ældre fra Plejecenter Bøgely var inviteret til indvielsen sammen med Halds borgere, og der var mødt mange interesserede op for at overvære plantningen af de første træer i det fine, men kolde, efterårsvejr.

Træer er CO2-støvsugere
Lars Heiselberg Vang Jensen, Formand for Growing Trees Network Foundation, som i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening står for at etablere nye offentlige Folkeskove, sagde blandt andet om dagens åbnings-arrangement:

”Vores verden trænger til en masse skove. For træer optager CO2. Man kan kalde dem en slags CO2-støvsugere. De opsuger CO2-udslippene fra for eksempel biler”.

Han pointerede, at træer er godt for biodiversiteten ved at give flere levesteder til planter og dyreliv, og de giver nye områder til danskernes friluftsliv. Så jo flere træer, der plantes, desto bedre får klimaet det.

I Danmark er der i alt 47 nye folkeskove på vej, og de tjener alle flere formål end blot rekreative friluftsteder og levesteder til planter og dyr.

”Under jorden har vi grundvandet, som vi bruger som drikkevand. Ved at plante en økologisk skov, er vi med til at sikre, at jeres drikkevand også i fremtiden er uden giftstoffer”, sagde Lars Heiselberg Vang Jensen.

En folkeskov er en gave til fællesskabet
Viceborgmester Peder Christensen (A) fulgte trop med et stærkt fokus på bæredygtighed og pointerede, at Skive Kommune er en klimakommune, og at etableringen af Hald Folkeskov derfor er helt i tråd med kommunens politik om at blive selvforsynende med vedvarende energi i 2029. 

”Det er en fornøjelse at kunne indvie Hald Folkeskov i dag. Vi er i Skive Kommune glade for at være med til at sikre skovene og naturen her i Danmark og give noget til fællesskabet. Vi har dog også vores egoistiske grunde til at etablere ny skov”, sagde Peder Christensen og hentydede dermed vittigt til, at træer er med til at reducere CO2-udledningen, noget som er en helt central del af Skive Kommunes Energi- og Bæredygtighedsstrategi 2029.

Kent Alex Larsen er stadsgartner i Skive Kommune og har i to år arbejdet på projektet med at etablere skoven.

”Vi er glade for at kunne tilbyde borgerne i Hald muligheden for at opleve naturen i bynær skov. Vi ved, at det forbedrer trivslen i landsbyer at have let adgang til naturen”, siger Kent Alex Larsen.

Også Olav Nørgaard, der er formand for Hald Borgerforening, glæder sig over etableringen af den nye folkeskov, og at de rekreative arealer vil gøre det mere attraktivt at bosætte sig i Hald.

”Det har været en god proces med Skive Kommune at planlægge etableringen af skoven, vi er blevet hørt. Blandt andet er ønsket om en hundeskov blevet efterkommet”, siger formanden.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk