Skive Y´s Mens LoppeMarked i SpildopHallen

Foto: Pixabay
NYHEDER:

Torsdag den 16. januar fra klokken 19.00 - 20.30, afholder Skive Y's Men's loppemarked i Spildophallen.

SPILDOP - udsalgene holdes generelt hver d. 1. og 3. torsdag i måneden mellem kl. 19.00 og 20.30 

Kom og oplev når 250 -400 mennesker kommer til loppemarked. 

Nu kan du betale med MobilPay ved køb på SPILDOP udsalgene. Desværre tages der ikke dankort!

Kommende loppemarkeder

  • 6. februar
  • 20. februar
  • 5. marts
  • 19. marts
  • 2. april
  • 16. april
  • 7. maj
  • 4. juni
  • 18. juni
Info om uddeling

Skive Y's Men's er vendt tilbage til tidligere tiders praksis for udlevering af de indtjente beløb. De indbyder to repræsentanter fra de tilknyttede korps, kredse, foreninger til en hygge- og informationsaften. Der er så lejlighed til at drøfte spørgsmål vedrørende samarbejdet. 

Sidste uddeling som var i maj 2019, blev der uddelt  140.000,- kr.  
Fordelingen mellem korpsene skete som sædvanligt i forhold til indtjente point.
Korpsene indtjener point ved disse opgaver:

Vagt i Spildop-hallen lørdag. - Hjælp ved udsalg.

Overskuddets fordeling
De medvirkende ungdomskorps får del i pengene efter et pointsystem. 

Pointene optjenes ved at hjælpe til ved udsalgene og/eller ved at være til stede i Spildop-hallen på de bemandede lørdage.

På denne måde uddeles 50% af overskuddet altså til ungdomskorpsene på skiveegnen.

Resten - også 50% -  fordeler Skive Y's Men's Club efter ansøgning.

Det kan være i forbindelse med ekstraudgifter ved f. eks. lejrafholdelse - hus/hytte renoveringer ell. lign.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk