Skive Kommunes tilbud på socialområdet bliver tilpasset krisesituationen

Foto: Pixabay
NYHEDER:

En meget stor del af det offentlige Danmark er som bekendt lukket ned på grund af udbredelsen af smitte af coronavirus. Det kommer også til at påvirke Skive Kommunes tilbud på socialområdet. En række servicefunktioner er som følge af statsminister Mette Frederiksens udmeldinger indtil videre lukkede, mens andre kører på lavere blus eller helt uændrede. Men overordnet set får borgerne den service, de har behov for – trods de ændrede vilkår. Skive Kommune har orienteret de berørte borgere, og der er planer for, hvordan kommunen håndterer servicen til borgerne under et kriseberedskab.

Dagtilbud, aktivitetstilbud, tilbud vedr. beskyttet beskæftigelse, aflastningstilbud, ledsagerordning og klubber er lukkede. Der er etableret et nødberedskab for de borgere, hvor det er nødvendigt. CKU – Center for Kommunikation og Undervisning, der har en række tilbud til borgere med et medfødt eller erhvervet handicap - er også lukket. Men der er etableret et nødberedskab. Borgerne kan også stadig kontakte CKU på mail og telefon. De besvares af hjemmearbejdende medarbejdere.

Arbejder hjemme
STU – Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse - er lukket, men også her er der etableret et nødberedskab.

- Det betyder, at de borgere, der har brug for et tilbud, får ét. Det kan for eksempel være borgere, der ikke kan være hjemme uden opsyn, og hvor forældre arbejder inden for de kritiske funktioner. Vores bostøttetilbud fortsætter også indtil videre uændret, siger Jan Lund-Andersen, der er direktør i Kultur- og Familieforvaltningen i Skive Kommune.

Specialrådgivningens medarbejdere arbejder hjemme. Alle aftaler om møder de næste to hele uger er aflyst. Men medarbejderne kan kontaktes på telefon og mail.

Mindske risikoen for smittespredning
Når det kommer til døgntilbud og bofællesskaber, er der iværksat nogle initiativer for at mindske risikoen for smittespredning. Det betyder for eksempel, at

  • Kontakt mellem medarbejdere og borgere på tværs af døgntilbud og bofællesskaber begrænses mest muligt
  • Medarbejdere arbejder ikke på tværs af enheder og huse, men møder kun op ét sted
  • Borgere opfordres kraftigt til at blive hjemme og ikke modtage besøg
  • Aktiviteter foregår i meget små grupper
  • Botilbud og bofællesskaber lukkes for besøg udefra

- Budskabet er, at de nødvendige tilbud kører videre, som de plejer. De borgere, der har særlige behov, passer vi naturligvis på. Det er også vigtigt at sige, at vi følger anbefalingerne fra myndighederne nøje. Vi kan derfor ikke love, at der ikke kommer yderligere ændringer. Men vi gør alt, hvad vi kan for at levere den service, som vores borgere har brug for, siger Jan Lund-Andersen, der er direktør i Kultur- og Familieforvaltningen i Skive Kommune.

Følg med i udviklingen lokalt på skive.dk/corona. For at få et overblik over de seneste udmeldinger fra myndighederne, henvises der til coronasmitte.dk

 

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk