Skive Kommunes sundhedsafdeling tilpasser sig krisesituationen

NYHEDER:

Sundhedsafdelingen i Skive Kommune er klar med en krisebemanding, der er trådt i kraft fra og med torsdag den 12. marts 2020.
En række servicefunktioner er som følge af statsminister Mette Frederiksens udmeldinger indtil videre lukkede, mens andre kører på lavere blus eller helt uændrede. Men overordnet set får borgerne den service, de har behov for – trods de ændrede vilkår. Skive Kommune har orienteret de berørte borgere, og der er planer for, hvordan kommunen håndterer servicen til borgerne under et kriseberedskab.

 
Psykiatrien kører stort set videre som hidtil. Bosteder og døgnstøtte leveres uændret, og det er fortsat muligt at kontakte Det Sociale Akuttilbud døgnet rundt. Indtil videre forsætter støtten i eget hjem også uændret i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer.

De steder, hvor smitterisikoen er allerstørst, fordi mange mennesker samles, er lukket ned. Det er sket i overensstemmelse med retningslinjerne fra myndighederne. I psykiatrien gælder det alle gruppetilbud. Der er foretaget en individuel vurdering, så vi har sikret nødberedskab for de borgere, der får behov for anden støtte når vi lukker ned.

- Vi følger de statslige myndigheders anbefalinger meget nøje for at løfte det ansvar, vi som kommune har. Vi indgår jo i det nationale beredskab, og det tager vi meget alvorligt, siger Jan Lund-Andersen, der er direktør i Kultur- og Familieforvaltningen i Skive Kommune.

Mindske smitterisikoen
På Rusmiddelcentret er Medicinudleveringen åben som sædvanligt. Det er også fortsat muligt at få samtaler og ambulant behandling.

- Her har vi dog bedt medarbejderne om at blive hjemme og foretage samtaler med borgerne via telefon. Også her for at mindske smitterisikoen for de borgere, der normalt kommer i Rusmiddelcentret, og som for nogens vedkommende er særligt udsatte for smitte, forklarer Jan Lund-Andersen.
- Desværre har vi set os nødsaget til at lukke værestedet på Theaterpladsen. Det har vi gjort, fordi der er tale om et indendørs samlingssted for borgere, der i forvejen er særligt udsatte hvis de rammes af sygdom, og hvor vi skal have særlig opmærksomhed på at undgå smitte.

Personligt orienteret
Tandplejen og Sundhedscentret er lukket ned. Alle borgere, der havde aftaler, er personligt orienteret om, at aftalerne er aflyst indtil videre.
Begge steder er der dog sikret et nødberedskab. Således kan tandplejen kontaktes hver dag 8-15 (fredag 8-14) på tlf. 9915 6889, og står klar til nødbehandling af akut opståede skader. Sundhedscentret har foretaget en faglig vurdering af alle borgere, og har sikret fortsat behandling af de borgere, hvor behandlingen ikke kan udsættes.

- Desuden står Sundhedscentret klar til at tage imod borgere, der udskrives fra hospital eller henvises fra egen læge, hvis dette sundhedsfagligt vurderes ikke at kunne udsættes. Og vii ved godt, at der er tale om omfattende ændringer i den service, vi normalt leverer. Derfor håber vi på borgernes forståelse. Vi gør alt, hvad vi kan for at få hverdagen til at fungere så godt som muligt på de vilkår, vi for tiden er nødt til at arbejde under, siger Jan Lund-Andersen, der er direktør i Skive Kommunes Kultur- og Familieforvaltning.

Følg med i udviklingen lokalt på skive.dk/corona. For at få et overblik over de seneste udmeldinger fra myndighederne, henvises der til coronasmitte.dk

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør

mail@skive-her.dk


Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk