Skive Kommune vil være på forkant med udviklingen

NYHEDER:

Der bliver flere ældre borgere i Skive Kommune de kommende år. Samtidig bliver der færre børn og unge. Skive Kommune har et skarpt øje på udviklingen i befolkningssammensætningen og gør nu klar til en strukturdebat, der skal sikre fortsat højt lokalt velfærd i de kom-mende år med udgangspunkt i, at Skive Kommune ønsker fortsat at være en decentral kommune.

Fremtiden var på dagsordenen, da Skive Byråd torsdag holdt temamøde. Kommunernes Landsforenings konsulentvirksomhed, KLK, præsenterede på mødet en analyse af Skive Kommunes struktur og kapacitet på skole-, dagtilbudsområdet, på hal og idrætsområdet samt på pleje- og ældreområdet. Analyserne skal bidrage til, at de beslutninger, der træffes om den fremtidige struktur, både tager højde for borgerens behov og ønsker, kvalitet i tilbuddene og økonomisk bæredygtighed.

Højt serviceniveau
Strukturanalysen er bestilt af byrådet, som ønsker at være på forkant med den demografiske udvikling. Og budskabet fra KLK var klart. Skive Kommune har et højt serviceniveau og god kvalitet i forhold til sammenlignende kommuner på mange områder. Det er dog nødvendigt for kommunen at kigge på strukturen og de redskaber, der kan være i en ændret struktur for at være på forkant med den ændring, der sker i befolkningssammensætningen.

- Skive Kommune står ligesom mange andre kommuner udenfor de store byer overfor nogle demografiske udfordringer. Selv om vi arbejder hårdt for, og også lykkes med, at skabe vækst og udvikling på vores egn, så er vi stadig ramt af nogle megatrends med vandring mod de større byer, og det skal vi forholde os til. Vi bliver nødt til at træffe nogle vigtige beslutninger om vores fremtidige struktur, og det skal vi gøre på et oplyst grundlag, dog med udgangspunkt i, at vi fortsat ønsker at være en decentral kommune, der styres med økonomisk ansvarlighed, siger Peder Christian Kirkegaard, borgmester i Skive Kommune.

Analysen sendes nu videre til behandling i de respektive fagudvalg.

Skive rapport, skole, dagtilbud og haller

Rapport, Plejeboliganalyse Skive Kommune

 

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk