Skive Kommune vil gennemføre forbedringer på familieområdet

NYHEDER:

Skive Kommune er i gang med en gennemgående udviklingsindsats på området for udsatte børn og unge. Indsatsen sker i samarbejde med Socialstyrelsens Task Force, som har gennemgået kommunens arbejdsgange på familieområdet.

Selv om Socialstyrelsens Task Force ikke tildeler Skive Kommune de store skulderklap på området for udsatte børn og unge i en ny rapport, arbejdes der allerede målrettet på at sikre fælles retning. Det sker i et tæt samarbejde med Task Force. I øvrigt har kommunen selv bedt om at få udarbejdet rapporten for at få det stærkest mulige udgangspunkt i dét arbejde.

Der er flere arbejdsgange på området for udsatte børn og unge i Skive Kommune, der trænger til at blive kigget efter i sømmene. Det konkluderer en ny rapport, der er udarbejdet af Task Force. Det er en analysegruppe, der arbejder i regi af Socialstyrelsen, Ankestyrelsen og VISO (Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation). Og processen er der for længst taget hul på – det er sket på eget initiativ af Skive Kommune.

De bedste løsninger
- Det ligger os meget på sinde, at vi til hver en tid kan tilbyde vores borgere de bedste løsninger. Derfor henvendte vi os selv til Task Force for at få udarbejdet denne analyse, siger Jan D. Andersen, der er formand for Børne- og Familieudvalget i Skive Kommune.

- Vi ville sikre os et ordentligt og gennemarbejdet overblik over området, så vi kan sætte ind med de rette, helhedsorienterede løsninger, der er brug for. Rapporten her er et stærkt bidrag til at kvalificere arbejdet i en fælles retning. Derfor er vi også glade for dens værdi som arbejdsredskab, siger han.

Direktøren for Kultur- og Familieforvaltningen i Skive Kommune, Jan Lund-Andersen, understreger, at det langt fra er alle kommuner, der selv beder Task Force om at udarbejde en analyse som denne. Andre steder sker det ikke, mens andre igen bliver pålagt et besøg af den undersøgende arbejdsgruppe fra Socialministeriets side.

Hele vejen rundt
Den nye rapport er udarbejdet på baggrund af en undersøgelse af blandt andet familiesektionens sagsbehandling samt viden, der er indhentet fra interviews og workshops med medarbejdere og udvalgte samarbejdspartnere.

- Så Task Force har været hele vejen rundt. De arbejder ud fra en løsningsfokuseret tilgang. Derfor ved vi også, at alle relevante parter har bidraget til rapportens konklusioner. Så det fremadrettede udviklingsarbejde tager udgangspunkt i de fælles løsninger ud over familiesektionen på tværs af kommunens afdelinger. Dette fælles arbejde er allerede godt i gang. For vi skal kort sagt være dygtigere på familie-området, siger forvaltningsdirektøren.

Samlet set ligger Skive Kommunes indsats på området til en ’middel-karakter’, hvis man sammenligner med andre kommuner. Det fremgår også af rapporten, at den har fokus på, ’hvordan Skive Kommune kan styrke og udbrede velfungerende elementer i sagsbehandlingen til en ensartet praksis på børne- og ungeområdet.’

Udviklingsplan på vej
Allerede inden sommerferien blev samtlige ledere på området orienteret af Jan Lund-Andersen. De fik også at vide, at der er ny, fælles praksis på vej.

’Men Task Force har anbefalet os at vente med at implementere nye løsninger og arbejdsgange, indtil rapporten forelå. Det skal ske for at sikre, at vi står med én samlet plan, som alle arbejder ud fra. Det er netop med afsæt i denne rapport, at vi udarbejder en udviklingsplan.’ siger han.

Udviklingsplanen bliver et styringsredskab, som skal bruges mellem Skive Kommune og Task Forcen i forhold til en fælles forståelse af de opgaver og forpligtelser, begge parter har i forløbet, der sammenlagt varer 1 ½ år. Først var der et halvt års analysearbejde, der er sammenfattet i den aktuelle rapport. Nu følger et år, hvor kommunen i et tæt samarbejde med Task Force skal arbejde på at implementere rapportens anbefalinger.

Samarbejdsprocessen med Task Force blev indledt tilbage i marts 2018. Senere samme forår blev forslaget om samarbejdet behandlet og tiltrådt af Børne- og Familieudvalget og endeligt vedtaget i byrådet. I december 2018 holdt Skive Kommune de første møder med Task Force-medarbejderne fra Socialstyrelsen og Ankestyrelsen, hvor hele arbejdet blev sat i gang.

- Om et år vil Task Force så lave en sagsmåling ud fra en række udtrukne sager. Denne slutmåling præsenteres og sættes i en form for evalueringssammenhæng, hvortil der også vil være en række anbefalinger til videre praksis og udvikling. Det er byrådet, der vil få denne præsentation. På den måde sikrer vi også sammenhængen mellem de politiske beslutninger og de indsatser, der rent faktisk bliver leveret,’ siger Jan Lund-Andersen.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør

mail@skive-her.dk


Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk