Skive Kommune på vej tilbage til normal drift

NYHEDER:

Torsdag morgen holdt krisestaben i Skive Kommune det sidste møde i coronatiden. Derfra overgår kommunen til en næsten normal drift, hvor de forskellige forvaltninger igen er tilbage, hvor de slap, inden coronakrisen brød ud. Men helt ligesom før er det ikke.

Kommunens servicetilbud er over en bred kant i gang igen, selv om driften på nogle områder fortsat er påvirket af coronatiden. Onsdag morgen mødte de fleste af de kommunale medarbejdere ind på rådhuset i Torvegade og i Den Blå Diamant. Og her til morgen holdt kommunens krisestab det sidste møde, inden den blev lukket ned.

- Vi er nu så langt i genåbningen, at vi er klar til at lukke krisestaben ned. Torsdag holder vi det sidste møde – i hvert fald i denne omgang. I stedet har vi nedsat et koordineringsforum, der indtil videre følger de kommende udmeldinger fra myndighederne nøje. De vil også få til opgave at koordinere de indsatser, der måtte være brug for hen ad vejen. På den måde vil vi fortsat holde skarpt øje med udviklingen i antallet af smittetilfælde. For coronakrisen er endnu ikke ovre. Men den er ikke længere så alvorlig, at vi må bruge alle ressourcer på at minimere smitterisikoen og holde kriseberedskabet i gang, siger Jan Lund-Andersen, der er direktør i Skive Kommunes Kultur- og Familieforvaltning og nu afgående talsmand for krisestaben.

Ugentlige møder
Det nye koordineringsforum for covid-19 består af de samme personer, der indgik i krisestaben. De vil fremover holde flere ugentlige møder for at kunne iværksætte og koordinere kommende retningslinjer fra de nationale myndigheder.

- Og så er vi naturligvis rigtig glade for, at vi efterhånden er tæt på normal drift i forhold til de borgerrettede tilbud. Vi ved, at det har været svært for nogle af borgerne at undvære tilbuddene, ikke mindst beboerne på vores ældrecentre og i botilbuddene samt deres pårørende har været hårdt ramt af besøgsforbuddet. Men de har også vist stor forståelse og opbakning, og det er vi meget taknemmelige for. Vi er i det hele taget glade for at kunne konstatere, at vi er kommet igennem nedlukningen og genåbningen på en god måde. Vi har ikke været i nærheden af den situation, vi frygtede allermest, da krisen var på sit højeste. Det handler også om, at borgerne har været rigtig gode til at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Der har været en høj grad af bevidsthed om, at det er vigtigt at passe på hinanden, siger han.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk