Skive Kommune laver ny hede i Glattrup

NYHEDER:

I forbindelse med omdannelsen af Glattrup Bæk til spildevandsteknisk anlæg, er en del af den opgravede jord blevet placeret på et tilstødende rekreativt areal. Hensigten er at skabe et bakkelandskab med naturlige plantesamfund til glæde for områdets beboere og gæster – og som led i kommunens indsats for at højne biodiversiteten på egne arealer.

Til det formål har Skive Kommune for nylig hentet ca. 50 kvadratmeter lyngtørv fra vejkanterne i Skive Plantage. På tørvene vokser hedelyng og andre planter, som findes naturligt på en hede. Disse planter egner sig godt til et tørt og sandet voksested, som det vi finder på de nyetablerede bakker. Tørvene er gravet op på en skånsom måde, så planter og dyr ikke lider overlast. De er derefter udlagt i et særligt mønster på bakkerne, for at højne muligheden for spredning.

Fordelen ved at bruge lokale planter er, at de lige siden sidste istid har kunnet tilpasse sig præcis de forhold, som findes her i området. Hvis man i stedet havde udplantet lyngplanter fra en planteskole, ville alle planter være genetisk ens – og disse gener ville være udvalgt efter egenskaber, som passer godt til at vokse på en planteskole eller i en beskyttet have. De sandede bakker er et barsk miljø for nye planter, og vi forventer, at planterne fra Skive Plantage vil være hårdføre nok til at klare ærterne.

Metoden med at udplante lokale tørv kaldes også for assisteret spredning, og er nærmere beskrevet i en rapport udgivet af Aarhus Universitet i 2018.

Planterne har brug for tid til at etablere sig. Derfor vil vi bede dig om ikke at gå på eller omkring tørvemåtterne. Vi beder dig også om at holde din hund i snor.

Afhængigt af vejret er det vores forventning, at planterne har etableret et rodnet i bakkerne inden for det næste halve til hele år.  

Som supplement til udplantningsforsøgene vil vi i løbet af foråret udså en blomsterblanding, så vi undgår sandfygning i perioden indtil hedeplanterne har etableret sig. Blandingen er nøje udvalgt, og indeholder kun arter, som er hjemmehørende i Danmark. Vi regner med, at de udsåede blomster gradvist vil blive udkonkurreret af hedeplanterne fra Skive Plantage. Hermed får vi et plantesamfund, der ligner det oprindelige for området.

Kommunen vil løbende følge udviklingen og herunder vurdere, om der er brug for pleje og vanding.

Hvis du vil vide mere om lyngbakkerne eller om assisteret spredning, kan du kontakte biolog Eva Grøndahl på evgr@skivekommune.dk


Du kan læse mere om hele Glattrup Bæk-projektet hos Skive Vands hjemmeside.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk