Rute 50 har fået nyt liv som lokalbus

NYHEDER:

Region Midtjylland gav i efteråret 2018 dødsstødet til rute 50, som kørte mellem Skive og Viborg via Ørum. Proaktive borgere fik sammen med Skive Kommune og Midttrafik stablet en ny og bedre løsning på benene.

En brændende platform
I november 2018 meddelte Region Midtjylland at man ikke længere kunne finansiere rute 50 fra køreplanskiftet 2019 (juni/juli).

Ruten kunne overgå til rent kommunal finansiering – her mellem Viborg og Skive Kommune – men udgiften hertil var godt 4 mio. kr. årligt, hvilket kommunerne ikke kunne eller ville betale. For Skive Kommunes vedkommende ville en lukning af rute 50 medføre, at Ørum mistede sin eneste busbetjening, da der ikke var andre lokalbusser, der betjente området.

Proaktive borgere 
Proaktive borgere i Ørum rettede ret hurtig kontakt til Teknik, Miljø & Udvikling, da man fandt ud af, at man stod til at miste busforbindelsen i 2019. Der skulle arbejdes hurtigt for senest ved udgangen af marts måned, skulle der besluttes, hvordan Skive Kommune så kunne sikre kollektiv trafik i Ørum-området.

Forvaltningen havde først i januar et møde med borgerforeningens bestyrelse og mange drøftelser med Midttrafik og på baggrund heraf præsenterede vi nogle løsningsforslag for Teknik og Miljøudvalget. Disse løsningsforslag var dog ikke helt optimale eller også for dyre, så det blev besluttet, at vi skulle holde et borgermøde i Ørum, hvor vi kunne drøfte yderligere forslag til den fremtidige busbetjening.

På borgermødet i starten af februar var Skive Kommune repræsenteret ved udvalgsmedlemmerne Jens Peder Hedevang (fmd) og Anders Bøge, samt Lars Peter Salhøj (Plan & Support), Karina Kjeldgaard (skoleafd.) og Jens Dalby (Plan & Support). Det blev et godt møde med fin opbakning fra borgerne i Ørum og med rigtig god drøftelse og forslag til løsninger, og det blev besluttet at især ét forslag fremsendt af en borger fra Ørum skulle bearbejdes yderligere.

Ringruteløsning giver bedre dækning
Det var et forslag om en ringrute-løsning, hvor man har to busser, der kører hver sin vej rundt i området og på den måde kunne sikre og endda forbedre den kollektive trafik i området. Forslaget blev bearbejdet og tilpasset hos Midttrafik og viste sig at være et yderst fornuftigt forslag, der sagtens kunne passes ind ved at tilpasse og regulere i eksisterende køreplantimer, til en pris, som Skive Kommune kunne acceptere.

Samtidig indgik vi aftale med Viborg kommune om, at deres bus, der normalt slutter i Knudby, fortsætter til Ørum – vender der – og kører tilbage mod Viborg. Dermed fik vi også sikret fortsat betjening mellem Ørum og Viborg.

Ringruteløsningen betyder også, at borgerne i Ørum nu har direkte busforbindelse til Ørslevkloster, hvilket også var et ønske – så alt i alt en rigtig god ide fra borgerne i Ørum. Løsningen er taget i drift pr. 01.07.2019 og forvaltningen har aftalt med borgerne i Ørum, at vi afholder et evalueringsmøde senere på året og senest ved udgangen af 2019.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk