Opsøgende indsats til gavn for børn

Louise Rytter Højmark
Foto: Skive Kommune
Louise Rytter Højmark
NYHEDER:

Nogle familier har særligt brug for støtte – ikke mindst i denne tid, hvor nærmest intet er, som det plejer at være. I Skive Kommune er der særligt fokus på at række en hjælpende hånd ud til familier med børn, der mangler et godt råd eller inspiration til at få hverdagen til at fungere.

De forsøger at være behjælpelige, hvor de kan. De gør en indsats for at holde kontakten, så de familier med børn, som de er vant til at have en dialog med, stadig får den hjælp, de har brug for. De hjælper også familier, de ikke kender. De holder video-møder og har en åben telefon-rådgivning alle dage undtagen fredag. Kort sagt gør medarbejderne i PPR i- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning – i Skive Kommune alt, hvad de kan for at hjælpe de børn, der har det svært i denne tid.

- Det er jo en helt anden måde at arbejde på. Men vi har indtrykket af, at de familier, vi har kontakt med, synes det er rart at få den snak med os. Nogle gange er bare en god snak i telefonen, der skal til for at få hverdagen at hænge ordentligt sammen. For det kan godt være en udfordring for nogle, når det for tiden ikke er muligt at opretholde de kendte, daglige rutiner, siger Maybritt Andersen, der er ledende psykologi PPR.

- Det kan være svært for både børn og deres forældre, at de i en periode har været meget mere hjemme, end de plejer. Når der både skal laves lektier og arbejdes hjemmefra, samtidig med at alle skal passe på ikke at blive smittet i alle mulige sammenhænge, kan nogle godt have brug for hjælp til at finde ud af, hvordan de på bedste vis får det hele til at lykkes, siger hun.

Hvor børnene er
Louise Rytter Højmark er ansat som psykolog hos PPR. Hun sidder med kontakten til familierne og arbejder på en helt anden måde, end hun er vant til.

- Det er jo noget andet at sidde hjemme ved køkkenbordet og arbejde via skærmen og telefonen. Normalt er vi rigtig meget ude på skoler og institutioner. Det kan ikke lade sig gøre lige nu, fordi vi har været nødt til at ændre på nogle arbejdsgange på grund af corona. Men efter genåbningen af skoler og dagtilbud er en del af mine kolleger nu udlånt til skolerne og daginstitutionerne for at være der, hvor børnene er, siger hun.

Formålet er, at kollegerne skal hjælpe børnene godt i gang med de gode vaner i forhold til hygiejne, dét at holde afstand og så videre. De er også klar på en god snak, hvis det er det, børnene har brug for. Det handler om at skabe den bedst mulige hverdag for børnene. Både derhjemme og når de er afsted.

Positivt overrasket
Hun er positivt overrasket over, hvor meget der lykkes digitalt for tiden, nu hvor de kendte samarbejdsrelationer og de fysiske møder ikke er en mulighed.

- Til de fysiske møder kan vi i langt større grad afløse relationer og stemninger, end vi kan, når et møde foregår via telefon eller video. Så det digitale har sine begrænsninger. Men når det er sagt, så giver det altså rigtig god mening at arbejde på denne måde. Det betyder, at der er nogle familier, der kan få den hjælp, de har brug for i en tid, hvor vi skal holde afstand, og det er det vigtigste. Samtidig er de også rigtig gode til at acceptere, at vi er nødt til at arbejde på en måde, end den de er vant til, siger Louise Rytter Højmark.

Efter at skolerne er åbnet igen for 0.-5. klassetrin er det også igen blevet muligt at holde fysiske møder med forældrene. Det foregår efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer, så der er god afstand og få deltagere i møderne.

Børnenes trivsel
- Der kan være nogle forældre, der har svært ved at deltage i et møde via en skærm. Det kan også være af rent praktiske årsager, som for eksempel at de ikke har den tekniske mulighed derhjemme. Dem kan skolen invitere ind, og så deltager vi via en skærmforbindelse. På den måde undgår vi at være for mange i lokalet, og så hjælper vi familierne, så godt vi kan ad den vej. Det er ikke optimalt ikke at sidde med rundt om bordet. Men det er meget bedre at tilrettelægge møderne på denne måde end at udsætte dem. Det er jo børnenes trivsel, det handler om, siger hun.

Hun kan også se nogle gode perspektiver på længere sigt i den øgede brug af digitale medier.

- Jeg kan i hvert fald se nogle nye muligheder i at ændre på nogle af vores arbejdsgange. Hvis jeg skal sparre med en lærer eller give supervision til en skoleleder, kunne jeg sagtens se det fungere via skærmen. Det vil være tidsbesparende, fordi jeg på den måde vil undgå transport til og fra den enkelte skole eller institution. Men jeg glæder mig til at kunne mødes med familierne igen. Og vi gør alt, hvad vi kan for at finde de bedst mulige løsninger indtil da.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk