Nyt visionært autismecenter i udbud

Foto: Pixabay
NYHEDER:

Skive Kommune har sendt byggeriet af et nyt autismecenter i udbud. Der skal opføres op til 39 nye boliger og tilhørende funktioner til borgere med autismespektrumforstyrrelser på den tidligere Metallic-grund.

Udover boliger skal der opføres en ny administration, et aktivitetshus, samt et beskæftigelsesområde med brændeproduktion, som ligeledes er målrettet borgere med autisme.

”Vi er glade for, at der kan bygges et nyt autismecenter, hvor der kan tilbydes et optimalt og visionært tilbud til borgere med autisme. Hvor byggeriet er udformet med øje for disse borgeres særlige behov”, siger Niels Ole D. Nielsen, formand for Sundheds- Social- og Forebyggelsesudvalget

Skive Kommunes boliger, og øvrige tilbud til borgere med autisme, er i dag placeret på flere forskellige lokaliteter i Skive.  Der er konstateret et øget kapacitetsbehov på autismeområdet i fremtiden, og samtidig er der et ønske om at samle aktiviteterne geografisk.

Målgruppen for byggeriet er voksne med autismespektrumforstyrrelser. Kendetegnet for målgruppen er, at de har sociale udfordringer, og mange har vanskeligheder ved at indgå i fællesskaber. Fælles for personer med autisme er, at de har vanskeligheder i forhold til social forståelse, tolkning af kommunikative og sociale signaler og nedsat forestillingsevne. Mennesker med autisme kan have meget svært ved at sortere og udvælge informationer i de sanseindtryk, som de udsættes for hver dag.

Der er således et behov for afskærmning mod omkringliggende boliger og aktiviteter, så beboerne afskærmes, og området ikke indbyder til unødig gennemgang i umiddelbar nærhed af boligerne.  Trygge fysiske rammer og tydelig visualisering kan hjælpe med at sortere i informationerne ved at fremhæve det vigtige og skabe genkendelighed og forudsigelighed.

For at sikre et byggeri, der indrettes optimalt ift. målgruppen, har medarbejdere og repræsentanter for pårørende deltaget i en workshop. Her har de formuleret ønsker og idéer til byggeriet, og disse er taget med i det videreforløb. ”Det er en anden måde at gøre det på, end vi traditionelt har gjort. Processen har betydet, at vi har fået inddraget en større del af medarbejderne, og det har givet nogle gode input til udbudsmaterialet”, siger Maja Handskemager, centerleder for Autismecenter Skive, Socialafdelingen i Skive Kommune.

Første spadestik ventes taget i august 2020, og de første boliger forventes klar til indflytning i efteråret 2021.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk