Nye skove i Nr. Søby og Balling

Foto: Skive Kommune
NYHEDER:

Nr. Søby og Balling får glæde af en donation på 200.000 kroner, der skal gå til at plante nye skove ved de to byer - til glæde for både borgere og klima.

Borgerne i Nr. Søby og Balling kan nu se frem til at få etableret ny skov. Skovene vil blive rejst på hhv. 2,7 hektar jord ved Stoholmvej i Nr. Søby, og 2,2 hektar ved nyudstykningen på Nyvej- Nattergalevej i Balling.

Skive Kommune fik sidste år doneret penge til skovrejsning gennem indsamlingen ”Danmark planter træer”. Der blev doneret i alt 200.000 kroner. Pengene var oprindeligt tiltænkt skovrejsningsprojektet i Hald, men da dette allerede var finansieret, kunne pengene anvendes andre steder i kommunen, hvor der var mulighed for at etablere ny skov.

Skive Kommune er grundejer på de to områder, der skal udlægges som skov. Jordene har indtil videre været udlejet til landbrug, men skal nu tilplantes til stor glæde for borgerne i lokalområderne.
Fra losseplads til rekreativt område

Ole Lavesen, der er med i arbejdsgruppen omkring skovrejsningen i Nr. Søby, syntes, der var for lidt skov i hans nærområde. Derfra opstod idéen til en arbejdsgruppe bag ny skovrejsning.
- En anden grund var, at det undrede mig, at man kunne dyrke fødevarer på en gammel losseplads. Derfor syntes jeg, det ville være indlysende at inddrage området til noget rekreativt i stedet, siger Ole Lavesen.

Glæden ved den nye skovrejsning har nu givet anledning til yderligere forbedringer, og borgene er på nuværende tidspunkt i gang med at rejse penge til borde/bænkesæt og andre aktivitetsredskaber til den kommende skov, og derudover skal der findes penge til anlægning af stier.
- Selvom det er en del penge, der skal findes, tror vi på, at det lykkes. Nu venter der selvfølgelig en del planlægning og ”design” af skoven, men der har vi kompetente rådgivere, fortæller Ole Lavesen.

Borgerforeningerne i begge byer er involveret i projekterne, og her bliver der taget højde for borgernes ønsker og behov.

Et naturligt udtryk
Kent Alex Larsen, som er stadsgartner i Skive Kommune, har en vision om at skabe et naturligt udtryk i begge skovrejsninger, som vil passe ind i den omkringliggende natur og topografi. Dette er for at skabe en naturlig harmoni samt en driftssikker og sund skov med plads til rekreative formål. I skovrejsningen ved Nr. Søby er det fx planen, at der skal anvendes eg, bøg og et større omfang af forskellige buskarter.

Træerne vil efter planen blive plantet i det kommende efterår. Dog skal man væbne sig med tålmodighed, da der går fem-syv år, inden træerne når en højde, hvor man tilnærmelsesvis oplever en følelse af at være i en skov.

- Det er en langsommelig proces at etablere en skov, men det er et tiltag, der vil skabe glæde mange år frem i tiden. Desuden er træer godt for biodiversiteten ved at give flere levesteder til planter og dyreliv. For eksempel plantede vi en skov i Breum for et par år siden. Der er kommet mere råvildt i området siden da. Træer binder også CO2, så det er på alle måder en gevinst for klimaet at etablere flere skove , siger Kent Alex Larsen.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk