Ny undersøgelse: Skive-skole i top i landsdækkende måling

NYHEDER:

Brårup Skole i Skive er den skole i landet, der har den bedste undervisningseffekt, det vil sige evne til at løfte deres elevers faglige niveau. Det skyldes et langt, sejt træk i forhold til arbejdet med elevernes trivsel og faglige motivation samt et fokus på skole-hjem-samarbejdet. Også samlet set var Skive Kommune den kommune på landsplan, der var bedst til at hæve elevernes karakterer.

Den øverste skole på listen i den nye måling af undervisningseffekten, som er foretaget af den borgerligt-liberale tænketank Cepos, ligger i Skive. Målingen viser, at Brårup Skole er det sted i landet, hvor de er bedst til at øge deres elevers karaktergennemsnit, hvis man ser det i forhold til deres socioøkonomiske baggrund. Det vil sige, at man i målingen tager højde for faktorer som forældrenes uddannelsesbaggrund og tilknytning til arbejdsmarkedet.

- Vi er enormt stolte og glade. Men det er jo ikke noget, der er sket i løbet af de seneste måneder. Det skyldes et langt, sejt træk og et målrettet arbejde på at gøre den enkelte elev så dygtig, som han eller hun kan blive. I virkeligheden kan resultatet af vores indsats først måles mange år efter. Eleverne går jo i skole fra 0. til 9. klasse. Så det er ikke kun et karaktergennemsnit, de tager med sig herfra, når de står med afgangsbeviset i hånden, det er summen af mange års arbejde med dem, siger Jette Præstholm, der er skoleleder på Brårup Skole.

Den enkelte elev
Også af den grund er hun ikke den store tilhænger af den slags målinger og rangering på lister. For det er den enkelte elev, det handler om for hende.

- Vi kan godt have en årgang, hvor karaktergennemsnittet måske er så højt, men hvor vi står og tænker ’WOW, vi fik sendt en god årgang ud her, de er livsduelige og så dygtige, som de overhovedet kunne blive.’ Det er jo det, der er det vigtige for os. Det er det, der er hele udgangspunktet i vores arbejde. For det handler om, hvor meget vi kan flytte den enkelte elev, siger hun.

Men det er ifølge skolederen nok også en del af forklaringen på, at de har fået den flotte placering i den aktuelle måling.

- Der var faktisk en del elever på den 9. årgang, der blev færdig her i sommer, der havde udfordringer af den ene eller anden slags. Nogle var to-sprogede og havde brug for ekstra faglig støtte, nogle var ordblinde, nogle havde særlige diagnoser. Men fordi vi tager fat på udfordringerne og involverer forældrene og i det hele taget arbejder tæt sammen om eleverne, får vi skabt en motivation hos dem, der gør, at de rykker sig fagligt. Vi er meget tydelige, når vi kommunikerer vores forventninger ud, vi arbejder fokuseret med deres bevidsthed om deres situation og deres læring. Så det er en tidlig indsats igennem mange år, der skaber resultaterne. Og en høj grad af trivsel. De ting følges jo ofte ad. Derfor er det også personalet, der skal have rosen for vores placering. Det er dem, der er sammen med børnene og ser deres behov. Det er dem, der uddanner sig til læsevejledere for at klæde eleverne bedst muligt på.

Fælles retning
De har også en skole-hjem-vejleder, der tager fat i de forældre, der måtte have behov for hjælp til at forstå, hvad det er, deres børn bliver målt på.

- Det er med til at skabe en fælles retning, siger skolelederen, der også roser Skive Kommunes samlede skolevæsen for det gode samarbejde på tværs af skoler og forvaltning.

Det glæder også skole- og dagtilbudschef Jens Kvist, at Brårup Skole såvel som det samlede skolevæsen i Skive Kommune ligger så godt i målingen. Han roser det store stykke arbejde, der bliver gjort rundt omkring på kommunens skoler og har også en forklaring på, at de gør det godt:

- Overordnet set er der tale om reel værdibaseret ledelse i vores kommune. Vi styrer ikke, vi leder vores ledere. Redskabet ligger så at sige hos håndværkeren, der på den måde har et stort virkerum til at finde lige præcis de løsninger, der giver mening lokalt. Vi er på skolerne også tæt på hinanden. Vi taler meget sammen, lærer af hinanden og hjælper hinanden med at finde en best practice for den enkelte skole. Der er en høj grad af gensidig respekt og tillid i vores samarbejde.

Også fra politisk side er der stor ros til Skive Kommunes skolevæsen og ikke mindst Brårup Skole. Formanden for Børne- og Familieudvalget, Jan D. Andersen (S) er meget stolt af resultatet af den nationale måling af undervisningseffekten.

- Den viser, at vi har fat i noget af det, der virker. Vi har i Skive Kommune skabt en kultur på skolerne, der gør, at der er plads til lokale løsninger, der holder. Vi lapper ikke, når skaden er sket. Vi vil hellere forebygge og skabe det stærkest mulige fundament for vores elever fra starten. Vi prioriterer det tætte samarbejde hele vejen rundt, så både skoler, forvaltning og udvalg trækker i samme retning. Det skaber en høj grad af tillid, hvilket er en vigtig forudsætning for både trivsel og læring. Det kan mærkes helt ud i de enkelte klasseværelser.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk