Nu slukkes vinterbelysningen på indfaldsvejene til Skive

Foto: Skive Kommune
NYHEDER:

I takt med at dagene bliver længere aftager effekten af lysene i træerne i ”lysportene”, der er placeret på Viborgvej, Sdr. Boulevard og Nørre Boulevard. Derfor har Skive Kommune besluttet at slukke for lysene fredag morgen den 14. februar når det bliver lyst.

Der er kommet rigtig mange positive tilbagemeldinger på lysportene, hvilket vi er rigtig glade for. Når der blive lavet nye tiltag, er det dejligt, at der bliver taget godt imod det.

I 2019 nåede Skive Kommune desværre ikke helt i mål med deres visioner for vinterbelysningen, idet der mangler træer på Holstebrovej samt på den nordlige side af Viborgvej. På disse steder er der ikke en naturlig beplantning

Nu er der god tid til at Skive Kommune igen tænder lysportene, så i løbet af foråret vil de få gjort klar med fundamenter til de ”døde” træer, der skal danne lysportene på Holstebrovej og Viborgvej. Træerne er fældet, afbarket og lagt til tørre, og lysene, der skal pryde træerne, er indkøbt. Planen er at disse træer kun skal stå der, mens vinterbelysningen er aktiv. Resten af året vil soklerne til træerne være sikret med dæksler.

Vinterbelysningen tændes igen til november 2020.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør

mail@skive-her.dk


Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk