Mulighed for flere hænder i ny jobbank

Foto: Pixabay
NYHEDER:

Et er, at 44 medarbejdere fra andre faggrupper i Skive Kommune i denne uge er blevet klædt på til at give en hånd med på pleje-området og i botilbud, hvis det skulle blive nødvendigt. Noget andet er, at kommunen nu har etableret en ekstern jobbank, hvor alle andre kan melde sig til. Målet er stå bedst muligt rustet til en situation, hvor der er er behov for flere hænder.

’Vi opfordrer dig til at melde dig til Skive Kommunes corona-vikarliste. Vi søger både pædagoger og personer med sundhedsfaglig og socialfaglig uddannelse. Men også dig, der har tid og overskud til at hjælpe midlertidigt. Det kan både være nyligt pensionerede, pårørende, folk under uddannelse og andre faggrupper.’

Sådan lyder opfordringen på den del af Skive Kommunes hjemmeside, hvor man kan læse om ledige job i kommunen.

- Ingen ved, hvor mange smittede, vi kan forvente. Ingen ved, hvor hårdt personalet i de kritiske funktioner her i kommunen vil blive ramt. Derfor handler det om at være forberedt, hvis behovet for ekstra hænder skulle opstå. Vi stiller vores borgere stærkere, hvis vi har både interne og eksterne ressourcer at trække på. Hvis det skulle blive nødvendigt. Jo flere ekstra hænder, desto bedre. For vi ved ikke, hvordan situationen ser ud om hverken to uger, en måned eller længere frem. Men det er også vigtigt at understrege, at det slet ikke er der, vi er lige nu. Vi er bare nødt til at være klar, hvis det skulle ske, siger Jan Lund-Andersen, der er direktør i Kultur- og Familieforvaltningen i Skive Kommune og talsmand for kommunens krisestab.

Sørger for oplæring
Alle kan altså søge – uanset uddannelsesbaggrund. Og i det omfang, ansøgeren ikke er fagligt klædt på til at varetage opgaverne, sørger Skive Kommune for den nødvendige oplæring.

- Det er klart, at dem, vi eventuelt sender ud til en borger, vil være parate til at løfte opgaven. De, der måtte søge, vil naturligvis blive oplært og undervist i hygiejne-forhold, personlig pleje og brug af værnemidler med mere. Det handler om sikkerhed for både borgeren og den medarbejder, der har meldt sig til at hjælpe, og det tager vi meget alvorligt, siger Jan Lund-Andersen.

Skive Kommune har også løbende dialog med DSR og FOA om at formidle kontakten til pensionerede medlemmer.

- På den måde har vi gjort alt, hvad vi kan for at kunne dække behovet for personale i de kritiske funktioner, hvis det skulle opstå. Vi har allerede mødt stor opbakning fra vores egne medarbejdere. Der er mange, der er klar til at yde en ekstra indsats, og det er vi meget glade for. Vi håber, at der også er andre, der vil melde sig klar, sådan vi kan være dækket ind med personale – også hvis der pludselig kommer mange sygemeldinger blandt de ansatte på plejeområdet og i botilbud, siger han.

Alle, der bliver ansat via den eksterne jobbank, får overenskomstmæssig løn og bliver ansat som timelønnet vikar. Desuden skal man kunne fremvise en ren straffeattest.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk