Langt de fleste sager godkendes

NYHEDER:

Skive Kommune behandler hvert år over 2000 sager på børne- og familieområdet, og det er i langt de fleste sager helt uproblematisk. Borgerne tager uden forbehold afgørelsen til efterretning, og der sker ikke mere i sagen. I 2019 er der tale om 20 sager, som borgere i Skive Kommune ankede til Ankestyrelsen Og i hovedparten af disse er Ankestyrelsen enig i kommunens afgørelse.

Børne- og Familieudvalget blev på deres møde onsdag orienteret om kommunens statistik i ankesager på børne- og familieområdet. Forvaltningen kunne fortælle om et 2019, der var et år som de fleste med flere end 2000 sagsbehandlinger af forskellig karakter. Ud af dem blev 20 sager anket.
Sager på børne- og familieområdet kan eksempelvis handle om tabt arbejdsfortjeneste eller merudgifter til forældre, der har et barn med et vedvarende handicap. Eller der kan være tale om en anbringelse af et barn. Og meget andet.

- Det er helt normalt i Skive Kommune, at langt de fleste sager bliver behandlet i et godt samarbejde mellem den enkelte familie og forvaltningen. Og langt hovedparten ender ikke i Ankestyrelsen. Vi bestræber os i hver eneste sag på at nå frem til den bedste løsning for borgeren inden for Servicelovens bestemmelser. Her er det vigtigt at forstå, at Serviceloven er baseret på skøn og vurderinger. Vi ser Ankestyrelsen som en ekstra sikring af, at vi rammer det rigtige spor. Og vi ser muligheden for at anke en afgørelse som en sikring af borgernes retssikkerhed, siger Jan D. Andersen, der er formand for Børne- og Familieudvalget i Skive Kommune.

Hovedparten blev stadfæstet
1 2019 valgte borgerne som nævnt i 20 tilfælde at anke kommunens afgørelse i deres sag på børneområdet. Det betyder ikke, at Skive Kommune har begået 20 fejl. For ud af dem var Ankestyrelsen enig i kommunens afgørelse i flere end tre fjerdedele af de 20 sager, så de blev stadfæstet. Under en fjerdedel af de 20 sager blev altså omgjort. At en sag bliver omgjort er ensbetydende med, at hele eller dele af sagen bliver enten hjemvist, ophævet eller ændret.

En hjemvisning betyder, at Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og afgøre den igen. Det kan eksempelvis være, fordi der mangler oplysninger, eller fordi der er henvist til en forkert paragraf. En hjemvisning betyder altså ikke nødvendigvis, at afgørelsen var forkert eller bliver ændret.

- Det er lidt kompliceret, men det er vigtigt at holde fast i helhedsbilledet: Ud af de mere end 2000 sager, vi behandler hvert år, var der 20, der i 2019 valgte at anke. I størstedelen af de 20 sager stadfæstede Ankestyrelsens kommunens afgørelse. I resten af sagerne har vi taget dialogen med borgeren ud fra de afgørelser, der er kommet fra Ankestyrelsen og har herefter revurderet sagen. For eksempel har Ankestyrelsen i nogle af sagerne bedt os om flere dokumenter og/eller en genbehandling af sagen. Men en revurdering kan godt føre til den samme afgørelse som den oprindelige, siger Jan D. Andersen.

Medhold i afgørelser
Ydermere er det sådan, at de hjemviste sager også kan indeholde stadfæstelser, altså at kommunen får medhold i dele af deres afgørelser. Rent statistisk fremstår de dog hos Ankestyrelsen udelukkende som sager, der er blevet omgjorte.

- Det er en indviklet øvelse udi statistikkens kringelkroge at gennemskue, hvad der er op og ned i antallet af forkerte afgørelser. Men når man udelukkende kigger på antallet af afgørelser, der bliver ændret og sammenholder dette med antallet af sager, der er blevet behandlet i alt i Skive Kommune, så får vi et helt andet billede end det, der trækker overskrifter i medierne, siger Jan D. Andersen.

Skive Kommune bruger alle tilbagemeldinger fra Ankestyrelsen i et læringsperspektiv, og Familiesektionen har i 2019 og 2020 haft flere læringsdage med Ankestyrelsen med det mål at skabe faglig udvikling i afdelingen.

FAKTA
Stadfæstelse betyder, at Ankestyrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for borgeren, der har klaget.

Omgørelse er en samlet betegnelse for, at en afgørelse hjemvises, ændres eller ophæves, kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort.

Hjemvisning betyder ikke nødvendigvis, at afgørelsen bliver ændret. Når sagen hjemvises sender Ankestyrelsen sagen tilbage til kommunen, der skal behandle og afgøre den igen. Grunden kan for eksempel være, at der mangler oplysninger, eller at der er sket alvorlige sagsbehandlingsfejl.
Ændring/ophævelse betyder, at afgørelsen er forkert, og at Ankestyrelsen har ophævet afgørelsen.

Afvisning/henvisning betyder, at Ankestyrelsen ikke behandler sagen. Det kan for eksempel være, fordi borgeren har klaget for sent eller beslutter at opgive klagen. Eller fordi Ankestyrelsen ikke er den kompetente myndighed, og derfor sender klagen videre til en anden instans.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk