Kvaliteten er i top på kommunens plejecentre

NYHEDER:

Kvaliteten er i top på kommunens plejecentre. Alle 18 plejecentre fik beskrivelse særdeles tilfredsstillende og meget tilfredsstillende i de årlige tilsynsrapporter fra BDO. De flotte resultater blev præsenteret på det seneste møde i Udvalget for Ældre.

Formanden for Udvalget for Ældre, Preben Andersen, er ligesom rapporterne både meget og særdeles tilfreds.

''Det er et meget flot resultat, som vi godt kan være stolte af i Skive Kommune. Der er en tendens til i Danmark, at ældreområdet bliver italesat som et område, der halter og ikke lever op til de standarder, vi ønsker i vores velfærdssamfund. Men vores tilsynsrapport giver et andet billede af virkeligheden, og det synes jeg er væsentligt at få ud: ’at vi godt kan være mere end os selv bekendt, når det kommer til ældreplejen i Skive Kommune'', siger han.

Tilsynsrapporterne er udarbejdet for hvert af kommunens 18 plejecentre. Fire af centrene karakteriseres som ’særdeles tilfredsstillende’, mens de 14 øvrige karakteriseres som ’meget tilfredsstillende’. Det er højest og næsthøjeste score, som kan opnås i BDOs kvalitetstjek. Resultaterne er udarbejdet på baggrund af uanmeldte besøg fra BDO, hvor tilsynet har gennemført interviews og foretaget egne observationer.

Mange fine bemærkninger
Som sagt er der tale om 18 rapporter, hver især på mange sider, og det er umuligt at få alle de fine bemærkninger frem i få sætninger. Et par af eksemplerne viser dog, at det bredt set står godt til på kommunens plejecentre:

”Tilsynet vurderer, at kvaliteten af pleje, omsorg og praktisk hjælp er særdeles tilfredsstillende. Hjælpen ydes med udgangspunkt i en rehabiliterende tankegang og med et sundhedsfremmende og forebyggende aspekt. Medarbejderne reflekterer fagligt over beboernes individuelle behov i hverdagen.”, hedder det i en af BDO-rapporterne.

I en anden står der: Tilsynet vurderer, at kommunikation og adfærd på ældrecentret er særdeles tilfredsstillende, og beboerne medinddrages i høj grad og har indflydelse på hverdagen og eget liv på særdeles tilfredsstillende vis.”

Mens det af en tredje fremgår, at: ”Det er tilsynets vurdering, at ældrecentrets indsats i forbindelse med beboernes mad, måltider og ernæringstilstand kan betegnes som særdeles tilfredsstillende. Der er fokus på faktorer, der har betydning for den enkelte beboers livskvalitet i relation til måltidet.”, hedder det i rapporten om Højslev Ældrecenter.

Hjemlig hygge og socialt samvær
''BDO-rapporterne er rigtig god læsning. Noget af det, jeg også er rigtig glad for, er de mange bemærkninger som ”ældrecenterets fysiske rammer understøtter en meget hjemlig og hyggelig stemning”, og at ”der er et aktivt miljø og fællesarealerne indbyder til socialt samvær”. Jeg synes bare, at det er en vigtig historie at fortælle, i stedet for kun at have fokus på de ting, som nogle gange ikke glider perfekt'', siger Preben Andersen.

Det betyder ikke, at udvalgsformanden ikke vil kigge på de områder, som kan forbedres. I BDO-rapporterne er der ikke kun ros, men for hvert center kommer tilsynet med et par anbefalinger på konkrete handlinger, som plejecenteret kan arbejde med.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk