Jobcenter Skive åbner: Ledige skal igen søge og tage imod job

NYHEDER:

Under coronakrisen har flere krav til ledige været suspenderet, mens landets jobcentre har været lukket. Men onsdag kunne Jobcenter Skive sammen med de øvrige jobcentre i Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark igen åbne dørene. Det var samtidig startskuddet til, at ledige igen skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

- Suspenderingen af beskæftigelsesindsats har helt sikkert været en udfordring. For der er ingen tvivl om, at en virksomhedsrettet indsats er afgørende. Ledige, der er i praktik eller løntilskud, har de bedste muligheder for at komme tilbage i job. Al erfaringer viser, at det handler om at være der, hvor man kan blive valgt. Og det er altså ude på virksomhederne. Det er der, jobmulighederne er, siger arbejdsmarkedschef Dorthe Hamrum.

Under nedlukningsperioden har Jobcenter Skive fastholdt en telefonisk kontakt til alle ledige, der ønskede det:

- Det er vigtigt for indsatsen, at vi kan have en løbende dialog med de ledige. Vi risikerer, at jobmuligheder går tabt, når indsatsen suspenderes. For udsatte grupper eller personer, der har været ledige i længere tid, er det særligt afgørende, at der fastholdes kontakt til arbejdsmarkedet i form af virksomhedsrettede tilbud som praktik og løntilskud. I en periode, hvor alt er suspenderet, risikerer vi, at udsatte ledige bevæger sig længere væk fra arbejdsmarkedet. Derfor er det glædeligt, at vi igen kan arbejde aktivt og ikke mindst virksomhedsrettet med vores indsats, siger Dorthe Hamrum.

Under coronakrisen er der kommet 671 nyledige dagpengemodtagere. Men da flere også har fået nyt arbejde, er den reelle stigning i ledige på dagpenge i Skive Kommune på 250. Ledige på integrationsydelse, kontant- og uddannelseshjælp har i høj grad fulgt udviklingen fra tidligere år, og Skiveegnen har derfor ikke oplevet en særlig stigning på disse områder. Udfordringen har i stedet været, at det ikke har været muligt at understøtte den aktive indsats for denne målgruppe – bl.a. rettet mod virksomheder.

Det er derfor også med en vis optimisme, at beskæftigelsesindsatsen bliver skudt i gang i Jobcenter Skive:

- Vores virksomhedskonsulenter tripper for at komme ud til egnens virksomheder igen. Før og under krisen har vi haft et godt samarbejde med virksomheder, og det fortsætter selvfølge. Det ses også ved, at der her de første dage har været travlt på vores hotline. Flere virksomheder har ringet med nye jobs, fortæller sektionsleder Charlotte Svoldgaard og fortsætter:

Samtidig er vore sagsbehandlere og jobkonsulenter i fuld gang med at genetablere den mere direkte kontakt til ledige. Det er vigtigt, at vi kommer i gang fra dag ét. Der skal ses på optimering af CV’er, og så vil vores fokus som altid være på at skabe de bedste match mellem virksomheder og ledige.

Ikke alt bliver som før
Selvom indsatsen igen åbner, er der enkelte undtagelser. Det er indendørs aktiviteter som eksempelvis motionstilbud, som sidestilles med indendørs idrætsaktiviteter, som aktuelt lukket ned frem til 8. juni.

Derudover bliver de sundhedsmæssige anbefalinger naturligvis overholdt, og det betyder, at indgangen til jobcentret er låst. For at kunne overholde de gældende retningslinjer for afstandskrav, skal fremmøde ske på baggrund af mødeaftaler og tidsbestilling.

I de tilfælde, hvor det giver mening, vil der også fortsat være mulighed for at afholde online- eller telefonmøder.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk