Hald indvier ny folkeskov

Foto: Pixabay
NYHEDER:

Onsdag den 13. november kl. 10.30 tages første spadestik til den nye skov, som skal plantes i kanten af Hald by. Skoven får navnet Hald Folkeskov.

At Hald Folkeskov endelig kan blive en realitet, skyldes flere ting:

  1. Under projektet ’Multifunktionel Jordfordeling Fjends’ fik Skive Kommune mulighed for at erhverve cirka 9 hektar landbrugsjord i kanten af Hald by.
  2. Politisk valgte man at afsætte de nødvendige midler, så projektet kan gennemføres i sin helhed.
  3. Projektet har desuden fået tilsagn på økonomisk støtte fra indsamlingen i TV2´s show ”Danmark planter træer”.  

Skive Kommune har inviteret klasser fra Ørslev Kloster Skole, som skal være med til at plante de første træer i Hald Folkeskov. Skolen vil med sin beliggenhed blot 1000 meter fra skoven kunne bruge den som oplagt udflugtsmål og læringsrum i undervisningen.

Også plejehjemmet, som ligger umiddelbart op ad skoven, er inviteret i håbet om, at deres beboere også vil få glæde af at få naturen tættere på.

Hald bys borgere deltager ligeledes med repræsentanter fra borgerforeningen, der begejstret ser frem til etableringen af Hald Folkeskov, som Skive Kommune har arbejdet på gennem længere tid. Byens borgere har været vigtige medspillere i processen, hvor et borgermøde kastede mange gode forslag af sig.

Et kommunalt skov- og naturområde kan først og fremmest bidrage med rekreative muligheder og naturværdier af høj kvalitet for borgerne i Hald.

”Skive Kommune håber, at rigtig mange vil benytte skoven og sætte pris på de muligheder, den giver for rekreation, uanset om det er stilheden, motionen eller indsamling at blomster og frugter, som er formålet”, siger Kent Alex Larsen, som er stadsgartner i Skive Kommune og står i spidsen for plantningen af Hald Folkeskov.

De stier, som anlægges i forbindelse med skovrejsningen, giver folk gode adgangsforhold til et smukt naturområde, som kommer til at bestå af skov, bygget op med primært hjemmehørende løvtræer og buske, samt åbne områder hvor den mere lyskrævende vegetation kan trives.

Det er vekselvirkningen mellem åbne og lukkede rum, der giver en dejlig variation i den måde, naturen opleves på.

På sigt vil områdets vilde plante- og dyreliv også indtage området med den dynamik, der følger med. De første 5-10 år er kommunen desværre nødt til at indhegne skoven for at forhindre, at rådyr og harer spiser træerne. Der laves låger, så man kan færdes i skoven, så længe hegnet står.

Der laves desuden en hundeskov med et mere permanent indhegnet område, hvor hunde må løbe frit.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk