Hald i finalen til Landsbypris 2020

Foto: Skive Kommune
NYHEDER:

Først var der 13. Nu er der fem landsbyer tilbage i opløbet om at vinde regionens Landsbypris 2020. Hald er én af dem.

Sidste fredag fik Hald Borgerforening 20 minutter til at overbevise fagjuryen om, hvorfor det netop er Hald, der fortjener at vinde Landsbyprisen 2020.

- Det gik fint, og vi var godt forberedt. Nu kan vi ikke gøre mere, siger Kirsten Jakobsen, der er medlem af styregruppen bag Hald Borgerhus.

Sammen med Mogens Larsen lavede hun præsentationen overfor juryen.

Hun fremhæver Hald som et stærkt lokalsamfund, hvor alle gør en indsats og tager initiativ.

- Når folk giver en hånd, har det en selvforstærkende effekt. Vi mangler aldrig hjælpere, siger Kirsten Jakobsen.

Skylder ikke en krone
I ansøgningen og i fremlæggelsen for fagjuryen er der især lagt vægt på, at så lille et samfund som Hald er lykkes med at samle penge ind til at bygge et nyt borgerhus til 7,4 millioner kroner. Huset er fuldt finansieret, bl.a. med en donation fra Færch Fonden.

- Vi er stolte af, at vi kunne rejse de penge og bygge huset, uden at vi nu skylder en krone på det, siger Kirsten Jakobsen.

Borgerhuset er bygget som et moderne hus med energivenlige løsninger, fx med jordvarme og ventilation. Huset, som stod færdigt og klart til brug i 2018, danner ramme for både fester, foredrag, film, fællesspisninger, møder, kurser og meget andet.

Bæredygtighed giver god mening
Bæredygtigheden er et element i næsten alt, hvad borgerne i Hald foretager sig. Der arbejdes lige nu på at etablere en naturlegeplads med tilhørende pavillon ved borgerhuset, samt gode stier og rekreative områder.

Desuden samarbejder Hald med Timothy Jacob Jensen om branding af Hald og Nordfjends.

"Vi er stolte af, at vi kunne rejse de penge og bygge huset, uden at vi nu skylder en krone på det" - Kirsten Jakobsen, medlem af styregruppen bag Hald Borgerhus.

Dagplejemødrene og naturbørnehaven er også flittige brugere af vores skønne natur. I november 2019 plantede byens børn de første træer og var med til at anlægge Hald Folkeskov, og i børne- og ungdomsforeningen "Natur og Ungdom" lærer børnene at nyde og skåne naturen.

- Det giver rigtig god mening at tænke grønt og passe på miljøet, og bæredygtighed indtænkes i de projekter og tiltag, der laves for at udvikle Hald. Vi har bl.a. opfyldt en håndfuld af FN’s verdensmål, og det at vi stolte af, fortæller Kirsten Jakobsen.

Der er tale om fem verdensmål, der omhandler bæredygtig energi, bæredygtige byer og lokalsamfund, klimaindsats, livet på land og rent vand og sanitet.

Vinderen af Landsbyprisen 2020 udpeges i marts måned.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør

mail@skive-her.dk


Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk