GreenLab Skive imponerer

Foto: Skive Kommune
NYHEDER:

GreenLab Skive er et imponerende og meget vellykket erhvervsfremmeinitiativ. Sådan lyder den overordnede konklusion i en evaluering af GreenLab Skive.

Skive Kommune blev i 2016 bevilget knap 9 millioner kroner fra Erhvervsministeriets Målrettet Erhvervsindsats. Den indsats har vist sig at givet et solidt afkast.

- Det er på ganske få år lykkedes at etablere et solidt grundlag for erhvervsparken, og samtidig har man formået at få virksomheder til at etablere sig i GreenLab Skive. Dertil kommer etableringen af samarbejder med viden-institutioner og andre aktører uden for Skiveegnen, hedder det i en evaluering, som er gennemført af konsulentfirmaerne Pluss og Efiko for GreenLab Skive.

Evalueringsteamet har gennem de seneste ti år gennemført en række evalueringer af erhvervsfremmeinitiativer rundt om i hele Danmark, og skriver i rapporten, at ’det hører til sjældenhederne, at det offentliges økonomiske tilskud til aktiviteterne har haft en stå betydelig effekt, som tilfældet er med GreenLab Skive.

Evalueringens resultater blev offentliggjort i forbindelse med, at erhvervsminister Simon Kollerup besøgte GreenLab Skive for at se den innovative, grønne erhvervspark, som nu har tiltrukket investeringer for over en milliard kroner.

Centrum for nyt energieventyr
Borgmester Peder Christian Kirkegaard deltog i besøget sammen med erhvervsministeren. Han glæder sig over evalueringens flotte konklusioner og over ministerens meget positive reaktion.

- Der er ingen tvivl om, at vi har gang i noget helt særligt med GreenLab Skive. Vi lykkes med at skabe vækst i vores område, fordi grønne virksomheder vælger at etablere sig her, og dermed skaber nye arbejdspladser. Samtidig er GreenLab Skive helt i front med at udvikle teknologier, som kan bidrage til at løse klimaudfordringerne, og som kan gøre Skive til centrum for Danmarks næste energieventyr, siger borgmesteren.

Op mod jul modtog GreenLab Skive således 80 millioner kroner fra Energistyrelsens energilagringspulje til at skabe verdens første fuldskala P2X facilitet. P2X står for ’Power to X’ og handler om, hvordan man lagrer overskudsstrøm fra grønne energikilder, så man kan bruge den på et senere tidspunkt.

Gunstige forhold på Skiveegnen
I evalueringen fra Pluss og Efiko hedder det, at bevillingen på de knap 9 milliarder kroner fra Målrettet Erhvervsindsats har været afgørende for realiseringen af visionerne bag GreenLab Skive. Midlerne er blevet brugt til at få grundlaget for erhvervsparken på plads, juridisk og organisatorisk.

Evalueringen pointerer dog også, at det er bevillingen, kombineret med en række gunstige forhold på Skiveegnen, der tilsammen har givet positive resultater. Som eksempel nævnes den gunstige placering tæt på det eksisterende energinet, en handlingsorienteret organisation i regi af Energifonden Skive og det, at der eksisterer stærke, lokale kompetencer på energiområdet i Skive.

- Det er ikke tilfældigt, at det her foregår i Skive Kommune, fastslår borgmesteren.
- I 40 år har vi som kommune været i front med grønne energiløsninger, og der er oparbejdet en stor knowhow, som vi har været politisk enige om at bruge strategisk i udviklingen af Skiveegnen, fortæller han.

Stærkt offentlig-privat samarbejde
GreenLab Skive startede ud som et visionsprojekt i kommunens grønne projektudviklingsteam, kaldet Energibyen Skive. Årtiers erfaringer med at skabe bæredygtige energiløsninger og gennemføre konkrete, grønne handlinger har dannet baggrund for den masterplan, der ligger bag GreenLab Skive.

I 2019 blev visionen for alvor blevet konkretiseret, da GreenLab Skive blev et aktieselskab og gik ind i en permanent driftsfase. Hovedparten af selskabet er ejet af Skive Kommune, Norlys og de to fonde: SparVest Fonden og Energifonden Skive – en såkaldt OPP-model, (offentlig, privat, privat-model, red.). Denne konstellation fremhæves i evalueringsrapporten, og borgmesteren er enig i, at det offentligt-private-samarbejde har medvirket til GreenLab Skives hurtige resultater.

- Vi har fra starten troet på, at vi netop i et stærkt offentligt-privat-partnerskab havde kræfterne til at lykkes med udviklingen af en ny, innovativ erhvervspark i Greenlab Skive. Derfor er det også dejligt, når evalueringen kalder vores fælles indsats for ’ et imponerende og meget vellykket erhvervsfremmeinitiativ, siger Peder Christian Kirkegaard.

FAKTA
Evalueringsrapporten af GreenLab Skive fastslår, at stor set alle de målsætninger, der var opstillet i ansøgningen til Målrettet Erhvervsindsats er opfyldt. Det drejer sig om målsætninger vedrørende etablering af grundlaget for erhvervsparken, og om helt fundamentalt at skabe gode vækstbetingelser for både eksisterende og nye virksomheder på Skiveegnen.

Der peges bl.a. på følgende konkrete resultater:

  • Etablering af fire konkrete virksomheder i erhvervsparken
  • Erfaringsudveksling med en række nationale og internationale interessenter
  • Udvikling af nye samarbejdsformer
  • Udvikling af nye forretningsmodeller
  • Investeringer i området på langt over 1 milliard kroner
  • Skabelsen af 70-100 konkrete jobs i området
  • Meromsætning i det lokale turisterhverv

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk