Gradvis genåbning for besøg på social-området lige på trapperne

Foto: Pixabay
NYHEDER:

Nye retningslinjer for besøg på botilbuddene er nu på vej, så de pårørende igen kan komme på besøg. Social- og Indenrigsministeriet meldte i går ud, at retningslinjerne udsendes i denne uge. Skive Kommune er så småt i gang med forberedelserne, men afventer ligesom resten af landet en endelig udmelding fra myndighederne.

Der er lige kommet nye retningslinjer for udendørs besøg på plejecentrene. Og nu kan beboerne på botilbuddene også se frem til snart at kunne få besøg igen – også selv om det bliver på en anden måde, end det skete, inden coronakrisen brød ud. Efter et møde mellem KL og Social- og Indenrigsministeriet i går blev det meldt ud, at de nye retningslinjer på socialområdet kommer senere i denne uge.

Der vil blive tale om en lempelse i forhold til det gældende besøgsforbud. Men dørene vil ikke bare blive åbnet, og besøgene vil som udgangspunkt skulle foregå på udearealer og fra få, faste besøgspersoner. Desuden vil der være mulighed for, at beboerne i botilbuddene under visse betingelser får mulighed for at modtage besøg på indendørs arealer, som de selv råder over. Mens de sundhedsfaglige retningslinjer på området er under udarbejdelse, er Skive Kommune gået i tænkeboks for at overveje de lokale muligheder i den sammenhæng.

Ser på muligheden for besøg
- Vi ser frem til også at kunne åbne for besøg på bostederne. Også selv om det ikke bliver på den måde, som hverken beboere eller pårørende kender det fra før. Vi kan også godt forstå, at den gradvise genåbning for besøg på plejecentrene måske har lagt et ekstra pres på behovet for besøg på botilbuddene. Men vi kan ikke gøre det hurtigere, end vi får lov til. Og det skyldes naturligvis, at kommunen til hver en tid holder sig til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Derfor er vi også lige nu i gang med at tænke ind i, hvordan vi lige om lidt skal gribe håndteringen af blandt andet muligheden for besøg på vores botilbud an, siger Jan Lund-Andersen, der er direktør for Kultur- og Familieforvaltningen i Skive Kommune og talsmand for kommunens krisestab.

- Det er efterhånden velkendt, at nedlukningen har været hårdt for mange af vores beboere i botilbuddene. De nødvendige restriktioner og forandringer i hverdagen har fået mange til at opleve ensomhed, angst og mistrivsel. Men det er også vigtigt at huske på, at en del af disse mennesker i første omgang kun i begrænset omfang vil få gavn af den gradvise åbning af samfundet, fordi en stor del af dem fortsat er yderst sårbare over for smitte og smittespredning, siger han.

Ifølge den seneste udmelding fra ministeriet vil visse dagtilbud helt undtaget fra besøgsforbuddet. Det drejer sig om sociale akuttilbud, sociale stofmisbrugsbehandlingstilbud, beskyttede beskæftigelsestilbud og aktivitets- og samværstilbud.

Understøtte tryghed og trivsel
Det fremgår også af en aftale, som regeringen og et flertal i Folketinget indgik i sidste uge, at kommunale tilbud bør prioritere at genoptage åbne tilbud og indsatser, som kan understøtte tryghed og trivsel hos beboerne på botilbuddene. Det gælder især for de grupper, som har været særligt hårdt ramt af restriktioner og generel nedlukning af blandt andet væresteder, varmestuer, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse, m.m. Nogle private tilbud er allerede åbne i Skive – som for eksempel Den Blå Viol. Men de kommunale tilbud åbner først, når selve udmøntningen af aftalen og retningslinjerne foreligger.

- Også her afventer vi retningslinjerne, inden vi kan sige noget om, hvordan det kommer til at foregå her i Skive Kommune. Men det er naturligvis med i vores overvejelser om, hvordan vi skal gribe de nye initiativer på socialområdet an Og vi vil tage de skridt, vi overhovedet kan, for at sikre, at vores beboere på botilbuddene og brugere af de nævnte tilbud igen kan komme bare lidt i gang. Men vi er også nødt til at understrege, at vi ikke bare kommer til at slå dørene op igen, som vi plejer. Der vil blive åbnet på en helt andet måde end den, vi kender. Vi ved endnu ikke hvordan, men nu er retningslinjerne som bekendt på trapperne. Når vi har dem, vil vi hurtigst muligt melde ud, hvordan mulighederne for besøg samt andre initiativer kommer til at se ud her i Skive Kommune, siger Jan Lund-Andersen.

 

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk