Forbud mod besøgende på plejecentre og bosteder

NYHEDER:

Patientstyrelsen gav onsdag kommunen et påbud om omgående at udstede midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til plejehjem og bosteder mv., da det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelsen af coronavirus.

Hurtig reaktion
- Vi har straks efterlevet Patientstyrelsens påbud og sendte allerede i går, onsdag, et brev ud til de pårørende. Det er vigtigt, at vi alle reagerer hurtigt og følger myndighedernes anvisninger, så vi kan hjælpe med at bryde smittekæden af coronavirus, siger Jan Lund-Andersen, direktør for Kultur og Familieforvaltningen, og talsmand for kommunens krisestab.

Forbuddet omfatter kommunale og private aflastningspladser, kommunale og private plejeboliger og andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer, herunder kommunale og private bosteder. Desuden omfatter det både fællesarealer og beboernes personlige boliger.

Fælles løsninger
- Jeg vil gerne understrege, at vi har stor forståelse for, at forbuddet er en svær situation for de pårørende, men samtidig må vi forholde os til, at det er nødvendigt. Vi håber på, at alle udviser forståelse og hjælper med at finde løsninger på de udfordringer, der kan opstå som følge af forbuddet, siger Jan Lund-Andersen.

Forbuddet omfatter ikke besøg i kritiske situationer fra en patients nære pårørende. Ved en kritisk situation forstås f.eks. et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person, eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn eller lignende særligt tungtvejende grunde. I sådanne situationer, kan de pårørende aftale med personalet, hvordan et besøg kan gennemføres på forsvarlig vis.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk