Folkesparekassen planter 1000 træer i Durup og andre skovarealer

Foto: Pixabay
NYHEDER:

Der er brug for meget mere skov, hvis vi skal bremse klimaforandringerne og skabe mere biodiversitet. En kendsgerning de ansatte i Folkesparekassens filialer i Silkeborg, Aarhus og Odense ønsker at gøre noget ved:

”Vi har nogle meget dedikerede ansatte, der har en holdning til, at vi som pengeinstitut er forpligtet til at gøre en forskel for klimaet, hvor vi kan. Det er en del af Folkesparekassens DNA og værdigrundlag. At kunne donere 1000 træer til nye Folkeskovs arealer er derfor en kæmpe tilfredsstillelse, fordi vi gør en forskel, der virkelig batter noget”, siger Jens Kjærsgaard, der er afdelingsleder i Folkesparekassen i Silkeborg.

Træer i bytte for online kundemøder
Med projektet ”Plant et træ med din rådgiver” har de ansatte i sparekassen de seneste måneder sat et kryds for hvert online møde, de har holdt med deres kunder. Ved at vælge online møder frem for fysiske møder i sparekassen har kunderne derfor selv været medvirkende til at donere træer til nye Folkeskove. På den måde har løsningen været win-win for alle parter, fortæller Jens Kjærsgaard:

”Målet har fra starten været, at omsætte de mange krydser til træer samtidig med, at kunderne sparer både tid og ikke mindst transporten hen til sparekassen. Ikke nok med at vi får plantet en masse træer, så sparer vi også på CO2-udledningen ved at begrænse de ressourcer, der skal bruges på transport, og tiden bruges mere effektivt”, siger Jens Kjærsgaard, der samtidig påpeger, at der dermed også tages corona-hensyn ved at passe på hinanden og holde afstand.

Nye skovarealer i Danmark
Projektet ”Plant et træ med din rådgiver” er et samarbejde med ”Folkeskoven – Growing Trees Network Foundation”. Planen er, at Folkesparekassens 1000 træer skal plantes i henholdsvis Skævinge Folkeskov ved Hillerød og Durup Folkeskov ved Skive.

I løbet af projektet fik kunder og ansatte i Folkesparekassen holdt flere end 250 online møder. Et tal Folkesparekassen dog efterfølgende har valgt at gange op til 1000 for at gøre indsatsen for klimaet og rent drikkevand i fremtiden endnu mere effektiv. Folkeskovene plantes nemlig over vigtige grundvands magasiner.

”Folkesparekassen har samarbejdet med koncept Folkeskoven.dk, siden vi startede som et nyt almenvelgørende skovrejsningsprojekt i 2012. Vi sætter stor pris på sparekassens og dens personales engagement og dedikation til aktivt at hjælpe os - samtidigt med Folkesparekassens donation af træer. Det gør samlet set at Folkesparekassen er en stor hjælp til, at vi i Danmark kan få flere nye Folkeskove – det vil vi her gerne sende en stor tak for”, fortæller Lars Heiselberg Vang Jensen, der er formand for Growing Trees Network Foundation.

Growing Trees Network Foundation var en del af den landsdækkende kampagne ”Danmark planter træer” på Tv2, som har betydet, at der i foråret er blevet plantet 25 nye Folkeskove i Danmark. Der blev samlet ind til ialt 47 nye Folkeskove gennem projektet ”Danmark planter træer”.

I Folkesparekassen er det da heller ikke sidste gang, at medarbejderne er med til at plante træer:

”Vi synes, det er så godt et projekt og håber da, at vi kan støtte endnu mere op om Folkeskovens arbejde i fremtiden”, slutter Jens Kjærsgaard.

Growing Trees Network Foundation håber i samarbejde med danskerne, virksomheder og fonde at nå op på i alt 62 nye Folkeskove i Danmark I løbet af år 2020. Folkeskovene plantes på jord ejet af Naturstyrelsen, kirker og kommuner rundt i Danmark.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk