En bank fyldt med ekstra hænder

Foto: Pixabay
NYHEDER:

Der kan sættes ind, og der kan lånes ud i den midlertidige ressourcebank, som Skive Kommune er i gang med at oprette. Her kan områder, der kan få brug for ekstra hænder på grund af corona-krisen, hente hjælp fra andre områder, hvor medarbejderne har mulighed for at give en hånd med.

For at være på forkant med situationen har kommunen oprettet en midlertidig ressourcebank.

Kommunens krisestab har vurderet, at primært ældreområdet, dvs. plejecentrene og hjemmeplejen, kan få brug for ekstra hænder som følge af corona-krisen. Imens har andre områder som eksempelvis børnehaverne og vuggestuerne ekstra hænder at byde ind med, i og med langt de fleste børn i Skive Kommune i øjeblikket bliver passet derhjemme.

- Jeg vil gerne understrege, at vi ikke er der endnu, og forhåbentlig når vi slet ikke dertil. Men hvis vi får brug for at trække på medarbejder-ressourcer fra andre områder, så er vi nu klar med en model, siger Jan Lund-Andersen, direktør i Kultur og Familieforvaltningen og talsmand for krisestaben.

Erfaringer og kompetencer
Alle de medarbejdere, som udgør en potentiel ressource, fordi de ikke kan udføre deres arbejde hjemmefra, eller fordi de kan frigøres fra deres nuværende funktioner, vil blive plottet ind i et stor excel-ark med oplysninger om deres nuværende, og måske tidligere, uddannelse, kompetencer og erhvervserfaring. Ud fra oplysningerne kan kommunens ledere hurtigt vurdere, hvem der kan trækkes på, hvis behovet opstår.

Modellen er udarbejdet i overensstemmelse med Fælleserklæringen, som er aftalt mellem Forhandlingsfællesskabet og Kommunerne Landsforening, KL. Aftalen beskriver de vilkår, der skal gælde ved udlån af medarbejdere, herunder at det er ledelsen, der har retten til at disponere over medarbejderen.

- I praksis vil det fungere sådan, at lederen i dialog med medarbejderen indgår aftaler om, hvordan han eller hun kan indgå i ressourcebanken. Vi har en forventning om, at denne dialog vil være positiv, og at vores medarbejdere finder det vigtigt at byde ind med deres ressourcer i den situation, vi risikerer at komme i, siger Jan Lund-Andersen.

I dialog med medarbejderne
Ressourcebanken blev forleden drøftet med repræsentanter for Hoved-MED.
- Der var en god debat, og MED-repræsentanterne stillede relevante spørgsmål og bød ind på, hvordan det kommer til at foregå. Ligesom det blev drøftet, hvilke vilkår der gælder for medarbejderne, hvis de kommer til at arbejde på andre fagområder, end de er ansat til. Alt i alt var det positivt, og jeg må bare sige, at det er en fornøjelse at opleve sådan en opbakning fra medarbejdersiden, siger Jan Lund-Andersen.

Placeringen af en udlånt medarbejder vil ske ud fra en prioritering af, hvem der har relevant uddannelse eller erfaring, og herefter hvem der kan undværes i sin nuværende funktion. For at mindske risikoen for smitte vil medarbejderen blive knyttet til én arbejdsplads. Inden medarbejderen starter op, vil han eller hun deltage i et on-line oplæringskursus.  Ressourcebanken forventes at være klar allerede til påske.

 

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk