Elever fra Skive Kommune deltager i fejringen af Dronning Margrethe

Foto: Pixabay
NYHEDER:

I anledning af Dronning Margrethes 80-års fødselsdag den 16. april 2020 har Kommunernes Landsforening (KL) inviteret alle kommuner til at gå sammen om en gave til Majestæten.

Gaven består i, at alle kommuner bidrager med ét maleri lavet af elever i 3. klasse. Skive Kommune har valgt at gå all in og prioritere denne del af fejringen af dronningen højere end mange andre steder. Her vil 411 elever på tredje klassetrin i kommunen deltage i projektet.

Det kommer til at foregå på Billedkunstens Dag onsdag den 11. marts. Elevernes billedkunstlærere vil være sammen med dem på denne dag, hvor de kommer til at producere deres maleri. To elever – en dreng og en pige – vil blive udvalgt til at deltage i en ceremoni på Christiansborg Slot den 15. april 2020, hvor dronningen vil se på malerierne sammen med børnene.

- Vi har valgt at gøre det på denne måde for at give eleverne en ople-velse af, at de har fået en vigtig opgave. De skal mærke, at de faktisk er med til at gøre noget særligt i anledningen af Dronning Margrethes 80-års fødselsdag. Derfor samler vi dem og laver en festdag ud af dag, si-ger Mette Nielsen, der er souschef i Skole- og Dagtilbudsafdelingen i Skive Kommune.

Introduktion til kunstopgaven
Det er ikke en opgave, eleverne bare bliver kastet ud i. For Skive Kom-mune har indgået et samarbejde med museumsinspektør Mette Dyr-berg, Skive Museum og Henrik Scheel Andersen fra Læreruddannelsen i Skive. Mette Dyrberg og Henrik Scheel Andersen har forud for Billed-kunstens Dag afholdt et fyraftensmøde for billedkunstunderviserne, hvor der med udgangspunkt i nogle af museets værker, blev givet en intro-duktion til portrætkunst, givet eksempler på vartegn og introduceret til den bundne opgaves format, materialevalg, teknikker og produkt.

- På den måde vil lærerne kunne inspirere eleverne på den mest kvalifi-cerede måde og give dem oplevelsen af, at en bunden opgave faktisk godt kan være rigtig sjov at kaste sig ud, siger Mette Nielsen.

Dronningen og ét vartegn
For der kommer ikke til at være fri leg ved lærrederne. KL har stillet den opgave, at hvert maleri skal indeholde frie fortolkninger af to motiver: Dronning Margrethe og ét vartegn fra kommunen. Der er også krav til form og materialer. Alle 98 malerier vil blive indrammet, efter de er samlet i KL.

Til Billedkunstens Dag vil alle skoler få tilknyttet en lærerstuderende fra Henrik Scheel Andersens billedkunsthold på Læreruddannelsen i Skive. Senere vil en jury med deltagelse af blandt andre borgmester Peder Christian Kirkegaard udvælge det maleri fra Skive Kommune, som dron-ningen skal have i gave.

Elevernes billeder ophænges skolevis i forhallen på Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Alle 20, Skive. Udstillingen vil være åben for alle på hver-dage frem til den 24. april 2020.

 

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk