Destination Limfjorden klar til at ansætte direktør

Foto: Skive Kommune
NYHEDER:

Sidste år indgik de tre Limfjordskommuner Struer, Skive og Morsø et turismesamarbejde med navnet Destination Limfjorden.

Der har været et konstruktivt og godt samarbejde mellem de tre kommuner, og på et møde i den politiske styregruppe i den forgangne uge blev der taget en række beslutninger, som bringer samarbejdet nærmere den fysiske realisering.

Der var flere forslag i spil til den fysiske placering af hovedkontoret. Efter at have drøftet mulighederne nåede styregruppen frem til, at hovedkontoret skal ligge på Mors. Samtidig blev det besluttet, at Skive Kommune får formandsposten i bestyrelsen for Destination Limfjorden. Dermed er styregruppen klar til næste opgave, nemlig at ansætte en direktør.

Ifølge styregruppen er der kommet mange gode ansøgninger, og i det stærke felt er der udvalgt en række ansøgere, som er indkaldt til samtale. Første samtalerunde er på fredag den 17. januar. I stillingsopslaget fremhæves det, at der søges en direktør, der ser det som sin mission at tage ansvar for opbygning og udvikling af det nye selskab, Destination Limfjorden, hvis formål er at udvikle turismen omkring Limfjorden.

Fakta

  • DESTINATION LIMFJORDEN er et fælles destinationsselskab mellem Skive, Morsø og Struer kommuner. Kommunerne i og omkring Limfjorden tror på Limfjorden som motor for udviklingen af turismen.
  • Samarbejdet er blevet til på baggrund af vedtagelsen af den nye lov om dansk turisme (L67), og den politiske aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet skal den kommunale turismefremmeindsats frem mod 2020 konsolideres i 15-25 destinationsselskaber, der skal varetage den lokale turismefremmeindsats.
  • Destinationsselskab vil få en enestående position og tydelig profil. Områdets DNA handler om livet på, ved og af Fjorden. Dette er autentisk og kan få international gennemslagskraft.
  • I et gensidigt respektfuldt samarbejde vil kommunerne understøtte et turisterhverv i vækst.
  • Gode aftaler lokalt er forudsætningen for at løfte det fælles destinationsarbejde.

Med skabelsen af Destination Limfjorden professionaliseres den fælles turismeudvikling med respekt for de allerede opnåede resultater i det lokale arbejde.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør

mail@skive-her.dk


Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk