Covid-19-test af medarbejdere

NYHEDER:

Skive Kommune ser frem til at muligheden for hurtigt at kunne teste frontpersonale i kritiske funktioner.

- Hurtige tests for COVID-19 blandt vores medarbejdere vil forbedre mulighederne for at forebygge smittespredning. Når vi kan tilbyde test af medarbejdere ved mistanke om COVID-19, får vi hurtig viden om, hvorvidt en medarbejder er rask eller syg. Det er et godt værktøj til at forebygge smitte i sundhedsvæsenet, ældre- og plejesektoren eller området for socialt udsatte, siger Jan Lund-Andersen, direktør for Kultur og Familieforvaltningen og talsmand for kommunens krisestab.

Skive Kommune er allerede i dialog med Region Midtjylland om, hvordan tests af medarbejderne skal gennemføres i praksis.  Formålet er at sikre de nødvendige medarbejderressourcer, og samtidig minimere risikoen for smittespredning.

-Jeg vil gerne understrege, at vi ved at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger i forhold til afstand og hygiejne i forvejen er kommet meget langt med hensyn til at forebygge smittespredning. Muligheden for hurtige test af personalet vil styrke denne indsats yderligere, hvilket vi ser frem til.  Men den afgørende faktor vil fortsat være at følge sundhedsstyrelsens anbefalinger i mødet mellem medarbejdere og borgere, siger Jan Lund-Andersen.
 
FAKTA
Sundhedsstyrelsens retningslinjer for COVID-19-tests

  • Raske personer tilbydes generelt ikke test for COVID-19, det gælder også personale i sundhedsvæsen, ældrepleje eller i indsatser for socialt udsatte.
  • Medarbejdere beskæftiget i sundhedsvæsen, ældrepleje eller i indsatser for socialt udsatte, der varetager kritiske funktioner som beskrevet i Sundhedsstyrelsens notat om beskrivelse af kritiske funktioner, OG har symptomer der giver mistanke om COVID-19, kan telefonisk henvises til en COVID-19 vurderingsenhed med henblik på en klinisk vurdering og evt. test.
  • Medarbejdere efter 48 timers symptomfrihed igen kan møde på arbejde.
  • Personer, der varetager kritiske funktioner, kan møde på arbejde efter en negativ test for COVID-19 trods lette øvre luftvejssymptomer.

 
Mere information

Følg med på skive.dk og coronasmitte.dk

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk