Corona-test af medarbejdere er i gang

NYHEDER:

Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer har gjort det lettere at teste medarbejdere i sundheds- og ældresektoren for corona-virus. Selv, hvis der er tale om milde symptomer. På den måde kan det hurtigt blive afklaret, om medarbejderne med symptomer har covid-19, eller om de kan komme tilbage på arbejde. Skive Kommune er i gang.

Der er nu mulighed for, at flere kan blive testet for covid-19, end der ellers har været. De nye retningslinjer betyder, at det bliver væsentligt lettere at teste medarbejdere i de kritiske funktioner som for eksempel i hjemmeplejen, på plejecentrene og andre fag inden for sundhedsområdet. For medarbejdere i Skive Kommune vil disse test typisk foregå på Hospitalsenhed Midt i Viborg. De første medarbejdere i Skive Kommune er blevet testet, og er frifundet for covid-19 smitte.

- Derfor er vi meget glade for, at vi nu kan tilbyde test til vores medarbejdere, som varetager kritiske funktioner, f.eks. i ældreplejen eller på socialområdet. Ved at teste medarbejderne vil vi hurtigt kunne finde frifinde dem, som ikke er syge med covid-19, men som lige nu er hjemsendte med milde symptomer på snue ud fra et forsigtighedshensyn. Vi har brug for alle vores medarbejdere, så det er klart, at disse test vil være et afgørende værktøj for os, siger Jan Lund-Andersen, der er direktør i Kultur- og Familieforvaltningen i Skive Kommune og talsmand for kommunens krisestab.

Testkapaciteten øget
I første omgang var det kun muligt at tilbyde test til medarbejdere, der enten ikke kan erstattes af en anden medarbejder, eller hvor kun meget få kan varetage funktionen. I praksis betød det, at det primært var frontmedarbejdere på hospitalerne, der kunne testes.

Nu er testkapaciteten øget, således at flere kommunale medarbejdere inden for specielt ældre-, social- og psykiatriområdet kan henvises direkte til test, allerede ved milde symptomer på mulig covid-19 smitte. En medarbejder med milde symptomer skal i givet fald kontakte sin nærmeste leder, der kan indstille medarbejderen til test, hvis lederen vurderer, at der er grundlag herfor.

Hvis medarbejderen bliver testet negativ, kan han eller hun møde ind på arbejdet igen med det samme. Hvis en test er positiv, skal medarbejderen blive hjemme, indtil symptomerne har været ophørt i 48 timer.

 

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk