Børn i Skive Kommune bliver passet, hvor de plejer

NYHEDER:

Som led i kommunens beredskab i forbindelse med coronavirus, er det strategien, at børnene nødpasses dér, hvor de plejer at gå i skole, børnehave, vuggestue eller dagpleje.

- Formålet med de indsatser, der er iværksat, er at forebygge, at mange bliver smittet. Derfor har vi valgt ikke at samle børnene sammen uden for egen enhed, fortæller Jan Lund-Andersen, direktør i Kultur og Familieforvaltningen i Skive Kommune.

En enhed kan godt have flere afdelinger. Eksempelvis består Troldehusene af tre børnehaver; Troldegården i Højslev, Troldehaven i Nr. Søby, Troldebakken i Dommerby – alle med børn i alderen 2 år og 11 måneder til 6 år. Der kan blive tale om at samle børnene inden for sådan en enhed. Men med mindre der ikke kommer nogen børn, bliver en enhed ikke lukket.

Følger de nationale udmeldinger
Kommunen har meldt ud, at skole og dagtilbud lukker i to uger fra mandag. Dog er der iværksat et nødberedskab, som sikrer, at alle 0-9-årige børn, hvis forældre varetager kritiske samfundsfunktioner, kan blive passet. 

Skive Kommune følger regeringens kriterier for, hvem der har behov for nødpasning:

  • 0-9-årige børn hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
  • 0-9-årige børn hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
  • Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder tilfælde hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud.  

- Vi indretter os ud fra den ramme, som bliver meldt ud til os fra de nationale myndigheder. Dog er det vigtigt at bemærke, at vi modtager løbende opdateringer på, hvordan vi skal gøre det, derfor kan der også komme ændringer herfra. Vi står i en situation, hvor vi ikke kender alle forhold, siger Jan Lund-Andersen.

De fleste blev hjemme
Skive Kommune ved ikke præcist, hvor mange børn har behov for nødpasning. Torsdag, som var den første dag, hvor kommunen havde opfordret forældre til at holde alle børn hjemme, blev ca. 650 børn undervist i skolerne eller passet i børnehaverne, vuggestuerne eller dagplejen. Nogle steder har der været 0 børn, andre steder har der været op til 40 børn.

Forvaltningen har en forventning om, at tallet vil være ca. 3-400 børn fredag og formentlig vil tallet falde yderligere mandag, hvor skole- og dagtilbud er lukket for alle, som ikke har et behov for nødpasning. Normalt passes og undervises 4.000 børn i skole- og dagtilbud i Skive Kommune. Langt de fleste forældre valgte dermed at følge anmodningen om at lade deres børn blive hjemme allerede fra den første dag.

Følg med i udviklingen lokalt på skive.dk/corona. For et at få et overblik over de seneste udmeldinger fra myndighederne, henvises der til coronasmitte.dk

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk