Alt er i spil efter valget – derfor skal vi fortsat kæmpe for både Rute 34 og 26

NYHEDER:

”Vi skal kæmpe for flere penge til Rute 26 – men også for ikke at miste dem, vi har fået stillet i udsigt til udbygning af Rute 34”, siger adm. direktør Poul Pedersen, Thise Mejeri.

Som medlem af komitéen for udbygning af Rute 26 og 34 fra Hanstholm til Herning følger administrerende direktør Poul Pedersen fra Thise Mejeri forhandlingerne efter folketingsvalget tæt.

”Det tidligere flertal bag regeringens og Dansk Folkepartis udspil til investeringer i infrastruktur findes ikke mere i Folketinget. Det betyder også, at tilsagnet om 609 mio. kr. til udbygning af Rute 34 fra Skive til Haderup reelt er bragt i spil op til de politiske infrastruktur-forhandlinger i efteråret.

Netop i dén fase er det vigtigt, at vi kæmper for at få flere penge til udbygningen af veje her i landsdelen. Men lige så vigtigt er det, at vi kæmper for at beholde det tilsagn, vi allerede har fået om penge til Rute 34”, siger Poul Pedersen.

Trafiksikkerheden truet på Rute 34
Han taler som medlem af den komité, som er etableret i samarbejde mellem Herning, Skive, Morsø og Thisted kommuner samt områdets erhvervsliv. Men han taler også som direktør for en virksomhed, der hver dag er afhængig af en velfungerende infrastruktur for at få varer ud til kunderne i Danmark og i resten af Europa. Dagligt sender Thise Mejeri mellem 10 og 15 lastvognstog  - tur og retur – ud på Rute 26 og 34. Heraf går en del til København og til Tyskland. Derfor er det afgørende, at man hurtigt kan komme ned til motorvejsnettet uden forsinkelser.

”Generelt kører vores biler rigtig meget hvert eneste døgn på Rute 34, og vores chauffører kender kun alt for godt de udfordringer, det indebærer. Én ting er fremkommeligheden, som vores store biler jo også har indflydelse på. Noget andet – og for mig vigtigere – er trafiksikkerheden, som er truet hver eneste dag på strækningen fra Skive til Herning. Så jeg vil godt se den politiker, der med saglige argumenter mener at kunne rulle tilsagnet om udbygning af Rute 34 tilbage”, siger Poul Pedersen og fortsætter:

”Trods det indgår udbygningen af Rute 34 og 26 jo i en lang liste af infrastruktur-ønsker, som alle er til forhandling, hvis vi får et regeringsskifte, hvad alt tyder på. Det er i dét lys, den fælleskommunale komité intensiverer sin indsats for at fastholde den politiske opmærksomhed på strækningen fra Hanstholm til Herning”.

Komitéen
Komitéen for Rute 26/34 er organiseret med et formandskab bestående af borgmestrene Ulla Vestergaard, Thisted Kommune, Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune, Peder Chr. Kirkegaard, Skive Kommuner samt 1. viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen fra Herning Kommune. Bestyrelsen består af de 4 borgmestre, erhvervsdirektørerne fra de 4 erhvervsråd samt en erhvervsleder fra hver af de involverede kommuner:

Thisted Kommune: Direktør Bo Petersen, Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik

Morsø Kommune: Direktør Klaus Hansen, Tømmergaarden XL-Byg

Skive Kommune: Adm. direktør Poul Pedersen, Thise Mejeri

Herning Kommune: Salgschef Karsten Mæng, Danske Fragtmænd

 

Andre mener…
En 2+1 løsning på strækningen fra Hanstholm til Herning vil gøre trafikken mere flydende for alle parter, da lastvognstrafikken fra områdets mange transporttunge virksomheder vil få mere plads samtidig med, at de midt- og vestjyske pendlere får bedre muligheder for at komme til og fra arbejde på områdets virksomheder. Det er et ønske, som også bakkes op af virksomheder på Skive-egnen:

Michael Madsen, administrerende direktør, Stykgodscentret Skive:
”Infrastrukturen er afgørende for vores logistik ud af Skive mod det øvrige Danmark, Østdanmark og Syddanmark”.

”Transporttiden spiller meget ind. Som det er nu, er vejen for lang og for farlig. Herningvejen er meget smal i forhold til lastbilerne.”

”Det er vigtigt for egnen med den rigtige infrastruktur, og det gælder selvfølgelig også for Mors, at vi hurtigt kan komme til og fra motorvejsforbindelsen i Herning”.

Niels Veng, direktør, Veng Systems.
”Vi tabte 2 år af et vigtigt projekt, fordi vi simpelthen bare var for langt væk”.

”Det at kunne tiltrække medarbejdere er en kæmpe faktor ift. infrastruktur”.

”Det vil hjælpe Skive og vores område heroppe at arbejde med at binde vækstcentrene sammen. Vi skal ikke bo ved enden eller et stykke udenfor et vækstcenter – vi skal bo imellem vækstcentre.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør

mail@skive-her.dk


Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk