Sammen om digital kagebagning

Mad og drikke:

Flere borgere kontakter afdelingen for at få hjælp til at støtte deres børn under coronakrisen. Selv om mange tilbud er lukket ned, er opfindsomheden stor i Skive Kommunes familieafdeling. Gåture og fælles kagebagning via video er nogle af de aktiviteter, de borgerne for tiden tager godt imod.

I denne tid, hvor hverdagsrutinerne er sat ud af spil, opstår der nemmere en usikkerhed blandt børn, unge og deres familier. Derfor får kommunens familieafdeling flere henvendelser fra familier, der efterspørger hjælp. Både fordi de er usikre på, hvordan de bedst kan støtte deres børn i den nuværende situation, og hvordan de bedst taler med børnene om de bekymringer, de gør sig.

- Vi oplever en stigning i henvendelser fra familier, der har brug for professionel rådgivning. Så der er virkelig gang i familieafdelingens kontakt til borgerne. Og medarbejderne er gode til at gå nye veje for at imødekomme de behov, familierne har i hverdagen, der er en helt anden, end den de kender, siger Jan Lund-Andersen, der er direktør i Kultur- og Familieforvaltningen i Skive Kommune og talsmand for kommunens krisestab.

Bevarer kontakten
Han henviser til, at medarbejdere for tiden går ture i det fri, hvor en god snak med udsatte børn og unge og dét at gøre noget sammen, er en stor hjælp for dem. Der er også nogle, der har bagt kage med en familie via en videoforbindelse. Her har både medarbejderen og familien bagt og har kunnet følge med i hinandens køkkener. Det har givet dem fornemmelsen af, at de har gjort noget sammen.

- Samtidig bevarer medarbejderen kontakten til familien. Det har også den fordel, at de får en god snak, mens de er i gang sammen. Og når kagen er bagt, sidder de og spiser den sammen. Det har familierne haft stor glæde af, for det er jo en aktivitet, der involverer både forældre og børn, siger Jan Lund-Andersen.

Nye veje
Han er i det hele taget imponeret over den opfindsomhed, han har oplevet blandt medarbejderne og deres evne til at finde nye veje at gå i arbejdet med familierne.
 
- Nogle udsatte familier har også fået bragt puslespil ud af deres kontaktperson for at give dem noget at være sammen om i de hverdage, der nemt kan blive lange. Og vi oplever heldigvis en stor forståelse og en høj grad af samarbejdsvillighed derude. De familier, vi har kontakt med, forstår godt, at vi på grund af coronakrisen står i en helt særlig situation. Samtidig er vi meget opmærksomme på at fastholde den tætte kontakt til de familier, vi vurderer, der har behov for det., siger han.

Særlig rådgivningslinje
Familieafdelingen i Skive Kommune kan kontaktes via telefon og mail. Desuden har kommunens Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) som et særligt tilbud under coronakrisen etableret en telefonisk rådgivningslinje, hvor både børn og forældre kan ringe ind.

Sundhedsplejen har ikke mulighed for at afholde deres almindelige åbent hus-arrangementer, men har i stedet udvidet telefonrådgivningen. Sundhedsplejen tager stadig ude på besøg ved spædbørnsfamilier i overensstemmelse med retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen. Følg i øvrigt med på https://www.skive.dk/noedberedskab-paa-grund-af-coronavirus/

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk