Unge savner visioner

KULTUR:

Valgkampen kører på sit højeste, og de unge har et stort ønske til den sidste uge før krydset skal sættes. De unge savner svar på, hvor de politiske visioner er for deres liv om 20 år, og dermed også deres kommende børn.

Unge og uddannelse

Indenfor uddannelsespolitik er de unges fokus på kort sigt: Fremdriftsreformen, SU og optagelse på drømmestudiet. Men hvor er visionerne for fremtiden? Skal vi i højere grad tilpasse os IT-verdens muligheder og køre med fjernundervisning eller city-jump-studier?

City-jump-studier dækker over, at de unge får mulighed for at studere eksempelvis seks måneder i London, seks måneder i Sydney og seks måneder i Paris. Det vil sige ikke blot ét semester i udlandet men størstedelen af studierne i udlandet. Det vil give en interkulturel forståelse og alt andet lige også en øget samhandel og international vækst.

En højere grad af fjernundervisning vil tilgodese både det såkaldte udkantsdanmark og miljøet på grund af mindre transport.

Det handler om at lave et paradigmeskifte i uddannelsessystemet. Derfor er det de unges ønske, at deres visioner bliver taget med, når der forhandles uddannelsesreform i Folketinget.

Unge er vejen til vækst

Hvis vi skal skabe vækst i Danmark, så er de unge en stor del af motoren. De unge er fremtiden, og de unge har både idéer og visioner. Det viser sig blandt andet i den store skare af unge iværksættere. Men de unge mangler risikovillig kapital.

Vækst kræver risikovillig kapital, hvis der skal laves kvantespring med høje vækstrater. Det er sundt med en fornuftig tilgang til omkostninger, men med de rette mentorer og risikovillig kapital, vil de unge få en endnu højere grad af succes.

Ole Holdgaard, fra ungdomssitet Ungunivers.dk og jobportalen Ungarbejde.dk giver et eksempel på, hvordan de unge kan hjælpes til vækst til glæde for Danmark: ”I denne måned deltager jeg i et mentormøde, hvor de unge får gratis sparing i forhold til deres koncepter, faldgruber, risikostyring og økonomi. Vi bakker op om de unge´s visioner – det bør politikerne også gøre”.

Opråb til politikerne

Der er rig lejlighed til at politikerne tager teten op og bliver mere visionære. Folkemødet på Bornholm finder sted i smukke omgivelser med højt til himlen. Det er ideelle rammer for en fordomsfri og visionær dialog imellem partierne.

Ud over folkemødet på Bornholm, så er der også den klassiske valgkamp, hvor politikerne kan vælge at ændre retning for diskussionen. ”Vi har nu i to uger hørt om tal, incitamenter for at arbejde, og indvandring. Nu er det tid til at tale visionær politik med de unge og alle andre vælgere”, lyder opråbet fra Ole Holdgaard.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk