Stort bidrag fra Statens Kunstfond til BigBlue Skive

Foto: Skive Kommune
KULTUR:

Statens Kunstfond har netop tildelt Skive Kommune 700.000 kr. som bidrag til et kunstprojekt på Banestien, der er en del af BigBlue Skive. Beløbet udgør omkring en fjerdedel af den samlede pulje, kunstfonden delte ud i denne omgang.

Der var godt tre millioner i puljen hos Statens Kunstfond. De modtog i alt 72 ansøgninger, hvoraf de 24 fik tilskud. Skive Kommune var blandt topscorerne og løb derfor med cirka en fjerdedel af pengene. De gik til kunstprojektet ”Kunsten Banestien – et bindeled mellem by og havn”, som er en del af det store byudviklingsprojekt BigBlue Skive. Det er Banestien ved Skive Dyrskueplads, der går mellem Skive Museum og Skive Havn, der skal udsmykkes.

Denne del af Banestien opfattes af mange som fattig på oplevelser og derfor længere, end den reelt er. En stærkere landskabelig og kunstnerisk indsats på denne del af Banestien vil både samle by og havn og understøtte den samlede BigBlue-strategi.

Kommunen har i den anledning søgt Statens Kunstfond om midler til et kunstprojekt. Det er et led i Skive Kommunes arbejde med at etablere en rekreativ oplevelsessti på det gamle banetracé fra Østerbro til Skive Havn.

- Vi er utrolig glade for støtten fra Statens Kunstfond, da vi nu har mulighed for at gøre Banestien endnu mere spændende og oplevelsesrig, udtaler Plan- & Supportchef Lars Peter Salhøj

Livgivende kunst
Projektet understøtter ønsket om at lade udviklingen tage udgangspunkt i byens natur- og kulturgivne forudsætninger. Og her er det gamle sidespor, der forbandt midtbyen med Skive Havn, et stykke jernbanehistorie – et synligt bevis på havnens enestående rolle i byens udvikling. Netop her mellem havnen og kunstmuseet er det oplagt at lade kunsten være et livgivende og væsentligt element i byudviklingen.

Den konkrete udformning af kunstprojektet og de enkelte elementer vil blive til i en tæt dialog mellem Statens Kunstfond og kommunen. Sammen vil de sende opgaven i udbud blandt professionelle kunstnere for at få forskellige bud på, hvad mulighederne kan være.

- Vi ved således endnu ikke, hvilket kunstnerisk udtryk Banestien bliver beriget med. Det kan være skulpturer, farvesætninger, et rumligt-sanseligt kunstnerisk element eller udformningen af selve stien. Det vil vise sig, når vi får konkrete bud på den kunstneriske udformning,’ forklarer Lars Peter Salhøj.

Det kræver en godkendelse af byrådet at gå i gang med projektet. Ved at takke ja til støtten fra Statens Kunstfond følger der en række forpligtelser, f.eks. vedrørende medfinansiering, en plan for fremtidig vedligeholdelse og evt. drift i forhold til kunstværket.

 

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk