Revideret kulturpolitik på vej

KULTUR:

Kulturen skal udvikle aktive miljøer, uddanne, skabe sammenhængskraft og fremhæve egnens identitet. Forslaget til en revideret kulturpolitik er sendt i høring blandt kommunens borgere frem til den 1. april 2020.

På baggrund af kulturpolitikken 2016-2019: ’Kultur med Vilje’ er der udarbejdet en revideret kulturpolitik for perioden 2020-2023 med titlen ’Kultur med Vilje 2.0’. Den overordnede ambition for kulturpolitikken er, at kulturen skal bidrage til fællesskab, identitet, udvikling og livskvalitet i Skive Kommune.

Skive Kommunes kulturpolitik 'Kultur med vilje 2.0' sætter mål for og giver retning til den kulturpolitiske indsats i kommunen og definerer, hvordan der fremadrettet arbejdes med kulturlivet. I forlængelse af kulturpolitikken udarbejdes en kultur-handlingsplan, der udpeger indsatserne samt beskriver, hvordan de kan føres ud i livet.

"Vi ønsker, at kulturpolitikken skal være en inspirationskilde for de mange aktive kulturaktører, som vi har i kommunen. Desuden skal politikken fungere som en vejledning for dem, som har behov for at kende Skive Kommunes politiske prioriteringer på kulturområdet" -Kent Sørensen, Kultur- og Fritidschef, Kultur og Fritid

Et forløb med dialog og samarbejde
Kulturpolitikkens udviklingsproces har budt mange op til dans. Der har været dialogmøder med kommunale forvaltninger, styregruppemøder med repræsentanter fra Skive Kommunes kulturinstitutioner og flere borgermøder i oktober og december 2019, hvor alle interesserede var inviteret. Borgermøderne var samtidig workshops, der gav deltagerne mulighed for at byde ind med ideer og ønsker til den fremadrettede kulturpolitik, samt hvordan kommunen konkret kan og bør realisere indsatsområder udpeget af borgere, politikere, embedsfolk og kulturinstitutionsledere.

I forbindelse med processen omkring Kulturpolitikken har der været udsendt spørgsmål til kulturforeninger og kulturaktører vedr. deres rolle i den fremtidige kulturpolitik.
Styregruppen med repræsentanter fra Skive Kommunes kulturinstitutioner havde deltagere fra Museum Salling, Skive Bibliotek, Skive Musikskole, Kulturelt Samråd Skive, Kultur- og fritidsudvalget samt administrationen fra Kultur og Fritid.

"Nu ligger udkastet til kulturpolitikken klar, og vi ser frem til at modtage høringssvar og bemærkninger til indholdet. Mange har jo allerede været med undervejs i processen, men en høringsperiode er jo både en opfordring og en nedtælling til, at det er nu, man skal sige til, hvis man synes, der er noget, der skal være anderledes" -Dorte Bæk Nørskov, kulturmedarbejder, Kultur og Fritid

Politik med konkrete indsatser og en handlingsplan
Den reviderede kulturpolitik er opdelt i fem indsatser:

  • Kulturen skal udvikle aktive miljøer
  • Kulturen skal danne og uddanne
  • Kulturen skal skabe sammenhængskraft
  • Kulturen skal fremhæve egnens identitet
  • Kommunikation skal være bindeled mellem bruger og kulturaktiviteter

Hver indsats indeholder en beskrivelse af indsatsen og ønsker til det fremadrettede arbejde. Der udarbejdes også en handleplan i umiddelbar forlængelse af den kommende godkendelse af politikken, så politikken bliver anvendelig for konkrete handlinger og indsatser. Desuden er der udformet et idekatalog, der indeholder mange ideer fra borgermøderne som inspiration til handlinger indenfor kulturen for de næste 3 år.

Høringsperioden
Høringssvarene vil indgå i Kultur- og fritidsudvalgets videre behandling af kulturpolitikken. Når kulturpolitikken er godkendt af Kultur- og fritidsudvalget, skal den godkendes i Økonomiudvalget og i Byrådet.

Høringsperioden løber fra den 16. marts 2020 til og med den 1. april 2020.
Høringssvar sendes til: KUFA@skivekommune.dk

Læs udkastet til den reviderede kulturpolitik 2020-2023

 

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk