Portrætbog om grundlæggeren af det moderne Skive

KULTUR:

Det er efterhånden de færreste, der har en personlig erindring om Skives navnkundige tidligere borgmester, Woldhardt E. Madsen, som de fleste af byens daværende indbyggere var på fornavn med. Men han har efterladt sig mange spor.

Gennem mere end en menneskealder satte han meget markante præg på byens udvikling. Læsere af ”De gamle nyheder” i Skive Folkeblad er således gennem årene stødt på hans navn talrige gange, og som en af de få danskere opnåede han i levende live at få opkaldt en gade efter sig, nemlig Woldhardt Madsens Allé i bydelen Egeris, som var et af mange initiativer i hans tid som borgmester. Efter sin afgang blev han i øvrigt udnævnt til æresborger i byen.

Den 1. oktober 2017 var det 50 år siden, at Woldhardt Madsen gik af som borgmester i Skive købstad efter 31 ½ år på posten. Allerede som 34-årig blev han nemlig landets dengang hidtil yngste borgmester. Han fik en enestående betydning for Skives udvikling fra en indeklemt lille købstad med stor arbejdsløshed og mangel på boliger, til en moderne, mellemstor købstad med stor økonomisk aktivitet og øget skattegrundlag.

Det er baggrunden for, at fhv. lektor Helge Stavnsbjerg, Skive, gennem flere år har samlet materiale til en bog, som snart udgives af Limfjordsforlaget i Skive.

Blandt kilderne er Woldhardts Madsen nedskrevne erindringer fra 1981, arkivmateriale fra Byhistorisk arkiv, byrådets forhandlinger, de fire lokale aviser, protokoller fra Socialdemokratiet, fagbevægelsen, ungdomsorganisationer, scrapbøger fra de to redaktører på Skive Folkeblad, Carl Hansen og Elin Hansens med udklip fra dagens spørgsmål, den trykte litteratur om Danmarkshistorien i perioden og den lokale ret omfattende litteratur om købstadens historie.

Helge Stavnsbjerg fortæller her om baggrunden for bogprojektet:

”Woldhardt Madsens vision var at skabe en ny, større Skive købstad, hvor der ikke længere var stor arbejdsløshed og mangel på boliger. Midlerne hertil var bl.a. en flytning af banegården og udbygning af et nyt vejsystem med diverse broer m.m., indlemmelse af Skive Landsogn (Egeris, Glattrup, Bilstrup og Svansø), samt tiltrækning af statsmidler til et stort boligbyggeri, seminarium, gymnasium, øvrige ungdomsuddannelsesinstitutioner og kaserne m.m.

Woldhardt Madsen position i Skive Byråd var enestående, idet han i mange år indtog samtlige væsentlige formandsposter i købstaden. Samtidigt var han formand for Skive Sygehus og medlem af Viborg Amts sygehusudvalg. Og ikke mindst formand for Købstadsforeningen i Danmark fra 1950 til 1967. Hans enorme flid, interesse for kommunale emner, evne til at nå politiske mål gennem forhandlinger, kontakter og netværk gjorde ham til en helt enestående politisk personlighed.

Han var utrolig populær blandt borgerne (vælgerne). Alle kunne komme og ”snakke med Woldhardt” på borgmesterkontoret. Særlig besættelsesårene styrkede Woldhardt Madsens position som Skives førstemand.”

Bogen er på 160 sider med talrige illustrationer og produceres og udgives af Limfjordsforlaget i Skive. Udgivelsesdatoen er fastsat til fredag den 17. november, hvor forfatteren og forlaget præsenterer bogen ved en reception i Skive Boglade, Adelgade i Skive kl. 15-17.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk